Datum

Rendement met taal

Aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer loont.

Één op de 9 Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Bij de Brabantse beroepsbevolking komt dit neer op bijna 170.000 laaggeletterden. 57% van deze groep heeft een baan. Werknemers met een laag taalniveau zijn vooral werkzaam in sectoren waar veel werkgelegenheid is voor mensen met een laag opleidingsniveau (MBO1 of lager), zoals zorg & welzijn, bouw, energie & industrie en handel & horeca.
Cubiss ondersteunt bedrijven die het taalniveau van hun werknemers willen verbeteren.

Als werknemers onvoldoende taalvaardig zijn draagt dit bij aan miscommunicatie, fouten in het werkproces, (sociale) isolatie, een lagere productiviteit, veiligheidsproblemen en meer verzuim. Al met al betekent dit een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven. Maar ook de medewerker heeft natuurlijk baat bij het verbeteren van zijn taalvaardigheid. Denk aan meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid zowel op het werk als privé, meer plezier in het leven, minder eenzaamheid en betere kansen op de arbeidsmarkt.

Cubiss organiseert samen met partners gedurende het jaar regionale bijeenkomsten rondom het thema rendement met taal. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor werkgevers (directie, HRM en P&O adviseurs en teamleiders).

Regionale werkgeversconferentie “Duurzame inzetbaarheid” – 16 april 2019 

Op dinsdagmiddag 16 april organiseerde Cubiss samen met Leren en Werken, Stichting Lezen & Schrijven, ROC Ter AA en de Taalhuizen Helmond Peel, Dommeldal en  Lage Beemden de werkgeversconferentie “Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal!”. Deze bijeenkomst ging over het nut van investeren in de taalvaardigheid van medewerkers in uw bedrijf. Lees hier ons verslag van die dag. Eindhovens Dagblad wijdde een artikel aan taal op het werk en deed verslag van de conferentie. Dit verslag begint met een gefilmd interview met Frits Spits over taal. Lees het bericht in de krant.

Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal’ – 27 maart 2019 

Op woensdag 27 maart om 14.00 uur organiseerden Cubiss, Het Bossche Taalnetwerk, Leren & Werken en Stichting Lezen & Schrijven de bijeenkomst “Duurzame inzetbaarheid, het begint met taal”. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over het nut van investeren in de taalvaardigheid van medewerkers. Frits Spits heette iedereen welkom:  “Het is fijn dat je met taal om kunt gaan, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Laaggeletterdheid is een probleem dat we kunnen aanpakken en dat goed te bestrijden is.” Wethouder Huib van Olden was de eerste spreker. Mérie Michels (Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs), Jeroen Weijers (Stichting Lezen & Schrijven), Hans Joore (Vetipak), Joost Brinkhuis  (Asito) en ex-laaggeletterde ondernemer Piet van Horrik namen de aanwezigen mee in de praktijk van de aanpak van taal op de werkvloer. Laury Schellekens (Het Bossche Taalnetwerk) en Moon Fung Fong (Cubiss) sloten de bijeenkomst af met informatie over welke regionale en lokale oplossingen zijn er voor werkgevers? En nu? Aan de slag! Lees hier het verslag.

Agrifood Capital netwerkevent

Op donderdag 22 februari 2018 vond het Agrifood Capital Netwerkevent plaats. Agrifood Capital is het Noord-Brabantse netwerk voor bedrijven in agrifood. Samen met Leren & Werken verzorgde Cubiss de workshop: Duurzaam inzetbaar personeel door Taal op de werkvloer. Doel van de bijeenkomst was om deelnemers het belang van een goede taalvaardigheid op de werkvloer te laten zien. Het samenwerkingsverband van Leren & Werken, Stichting Lezen & Schrijven, de bibliotheken en Cubiss kan bijdragen aan een betere taalvaardigheid van medewerkers. Ook kregen de aanwezigen informatie over de subsidiemogelijkheden van Tel mee met Taal.  Een inspirerende best practice in de workshop kwam van de HR-manager van Vetipak. Vetipak biedt haar Poolse medewerkers Nederlandse les aan. Bij deze bijeenkomst waren bedrijven, gemeenten en afgevaardigden uit het onderwijs aanwezig. 

Voor meer informatie, klik hier of neem contact op met Moon Fung Fong.

Rendement met Taal werkgeversevent

Het Kellebeek College, onderdeel van ROC West-Brabant, stond 12 april in het teken van taal. Zo’n 80 werkgevers uit zorg, bouw en techniek, vertegenwoordigers van zorginstellingen, gemeenten, onderwijsinstellingen, bibliotheken en ondersteunende partijen debatteerden over het belang van taal op de werkvloer. Belangrijkste conclusie is dat investeren in taal loont, op alle fronten.
Via deze link kun je het verslag van de dag, relevante informatie over het onderwerp, cartoons en foto's bekijken. Of lees het persbericht.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>