Datum

De rol van de bibliotheken in de inburgeringswet  

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Welke rol kunnen bibliotheken hierin spelen? Samenwerkingspartners Rijnbrink, Probiblio, Cubiss, de Koninklijke Bibliotheek en Het Begint met Taal organiseerden voor bibliotheken online sessies om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens deze sessies wisselden bibliotheken uit welke rol zij hierin kunnen pakken, wat succesfactoren zijn en hoe zij slim kunnen samenwerken met partners. Met succes: “Interessant om van collega’s te leren!”, aldus een deelnemer. 

De rol van de bibliotheek 

Om een taal te leren heb je andere mensen nodig. Veel nieuwkomers hebben te weinig contact met Nederlandssprekenden om de taal goed in te laten slijpen. Extra oefenen met taalvrijwilligers is daarom essentieel, ook om de link te kunnen leggen met de praktijk. De nieuwe wet inburgering biedt kansen om combinaties tussen formeel én non-formeel leren te maken. Veel bibliotheken hebben naast de taalcoachtrajecten en taalcafé’s ook interessante materialen voor inburgeraars, bijvoorbeeld voor zelfstudie. 

Rol van taalcoaching en routekaart 

Tijdens de online sessies kwam allereerst aan bod waarom de combinatie van formeel onderwijs en non-formele taalcoaching zo krachtig is. Sylvia de Groot Heupner, directeur van Stichting Het Begint met Taal lichtte toe wat er vanuit de wetenschap over bekend is. Daarnaast gaf zij een introductie over de wet inburgering en welke kansen dit biedt voor non-formeel aanbod. Floor Banning van Probiblio vertelde over de Routekaart Inburgering die zij ontwikkelde samen met Bibliotheek Waterland en Bibliotheek Schiedam. Handig voor gesprekken met de gemeente over het nieuw te vormen beleid.  

Een aantal tips van deelnemers 

  • Werk zo veel mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties die taalcoaching bieden en maak samen een plan. Op verschillende locaties zijn al mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen bibliotheken, welzijnsorganisaties, vluchtelingenwerk en/of onafhankelijke taalcoach-projecten.  
  • Zorg dat je als non-formele aanbieder goed in beeld bent bij de gemeente, taalscholen en andere partners die inburgeraars ondersteunen. Laat in de gesprekken met gemeenten zien welke kwaliteit je biedt en hoe je ervoor zorgt dat vrijwilligers van toegevoegde waarde zijn.   
  • Ga in gesprek met de taalscholen in jouw buurt en bespreek hoe je als bibliotheek goed kunt aansluiten met taalcoaching naast de reguliere inburgeringslessen.  
  • Breng in kaart welk budget je nodig hebt voor de activiteiten die je zou willen doen. 
  • Benut de routekaart om in kaart te brengen welke stappen de nieuwkomer kan nemen binnen de bibliotheek. De routekaart is aanleiding om met andere partners in gesprek te gaan om raakvlakken en samenwerking vanuit het perspectief van de nieuwe inburgering te verkennen. Of zet de routekaart in om met vrijwilligers alle stappen van het toekomstige inburgeringstraject te doorlopen. 
  • Het inzetten van taalvrijwilligers is in alle drie de routes van toegevoegde waarde, waaronder de Z-route (zelfredzaamheidsroute). Wil je iets in de onderwijsroute doen? Maak gebruik van het programma Taal & Toekomst voor jonge nieuwkomers.  

Werkgroep integratie 

De online sessies werden georganiseerd door de werkgroep ‘bibliotheken en integratie’. Deze werkgroep bestaat uit de Koninklijke Bibliotheek, SPN, Rijnbrink, Probiblio, Cubiss en Het Begint met Taal. Het doel van de werkgroep is om de dienstverlening van de bibliotheken die bijdragen aan de integratie van nieuwkomers te versterken.  

Hoe nu verder?  

Tijdens de pilotbijeenkomsten werden verschillende wensen geuit voor een vervolgtraject. De werkgroep integratie buigt zich momenteel over de invulling daarvan. Wordt vervolgd! 

Meer informatie

Lees de blog van Cubiss adviseur Nieke Geschiere Een nieuw jaar, nieuwe kansen voor de inburgeraar?  

Bekijk nu de factsheet die gemaakt is rondom statushouders in Brabant, bestaande uit twee pagina's.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (juni 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Naar overzicht Actueel en Blogs >>