Datum

Pilot-deelnemers: ‘Bksy-app kan de bibliotheek verrijken’

Afgelopen jaar faciliteerde en ondersteunde Bieb Lab Brabant pilots in Brabantse bibliotheken omtrent de app Bksy. De app maakt het mogelijk om fysieke boeken te delen, te ruilen en leeservaringen met deelnemers te delen. Bksy omschrijft zichzelf ook wel als 'de leukste en grootste bibliotheek van Nederland'. Zonder een concurrent te willen zijn voor bibliotheken.

“De bibliotheek is nog steeds een plek waar boeken, mensen, delen en ontmoeten samen komen. Bksy faciliteert deze ontmoeting rondom boeken”, aldus Robbin Reijnen, mede-initiatiefnemer en -ontwikkelaar van de app. Bibliotheek Eindhoven en Bibliotheek Dommeldal (Geldrop, Mierlo, Nuenen en Son en Breugel) en Bibliotheek VANnU (Zevenbergen, Klundert en Standdaarbuiten) namen deel aan de pilots. Ook ProBiblio en Bibliotheek Aan den IJssel, Bibliotheek AanZet (Dordrecht, Gorinchem e.o.) en Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken doen inmiddels ervaringen op met Bksy.

In gesprek met KB

Op 19 januari jongstleden vond een ontmoeting plaats tussen de ontwikkelaars van de Bksy-app (Robbin Reijnen en Peter Knol), Ingrid Fest namens de deelnemende Bibliotheek Eindhoven, Rineke Zwanenburg namens ProBiblio, Astrid Kraal namens SPN, Hans Klink namens Cubiss en Erik Boekesteijn van de Koninklijke Bibliotheek. Als senior adviseur innovatie bij de KB verkent Erik Boekesteijn innovatieve projecten in de bibliotheeksector. De grondslag van de Bksy-app doet hem denken aan het project De Boekenkast van Nederland, dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd als platform om boeken met elkaar en met de bibliotheek uit te wisselen.

‘Bibliotheek als ruilplek’

Ingrid Fest, beleidsmedewerker bij Bibliotheek Eindhoven, is enthousiast over Bksy. Ze vertelt over de motivatie om deel te nemen aan de pilot: “Wij waren bezig met het uitwerken van een concept rond lenen, kopen en ruilen. Vanuit het idee dat je nooit misgrijpt naar een boek. Toen kwamen we in contact met Robbin Reijnen, mede-ontwikkelaar van Bksy. De app leek een mooie aanvulling op ons concept. Ons idee was dat we de bibliotheek als fysieke ruilplek zouden gebruiken en we via het aanbieden van de Bksy-app een ruilcommunity konden inrichten voor de leden van de bibliotheek. We introduceerden de app tijdens een boekenruilmiddag en verwierven een testgroep van 40-50 mensen.”

Vervolgstappen 2017

“Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat we geen besloten ruilgroep nodig hebben, maar juist een open groep”, vertelt Ingrid. “Dat we géén community moeten willen bouwen, want communities ontstaan vanuit een gezamenlijke interesse of een gezamenlijk belang. Wij gaan dit jaar naar bestaande communities waar de Bksy-app van meerwaarde kan zijn. Bijvooorbeeld bij Seats2Meet. Ook zijn we tot de conclusie gekomen dat de geografische locatie van een boek bepalend is om tot een ruil te komen. Dus Bksy Eindhoven in ons geval.” 

Bibliotheek Eindhoven ziet in de koppeling tussen de bibliotheekcatalogus (NBC) en de Bksy-app een belangrijke vervolgstap. Ingrid: “Op die manier verrijk je het bezit van de bibliotheek met titels die bij mensen thuis staan en die ze eventueel willen uitlenen. Bovendien komen mensen die een titel zoeken de bibliotheek tegen, waar ze normaal niet zo snel aan de bibliotheek zouden denken. Daarover hebben we met de KB van gedachten gewisseld.”

In ontwikkeling

Hoe nu verder? Hans Klink, Cubiss: “De ondersteuning door Bieb Lab Brabant is per 1 januari 2017 ten einde; het is aan de deelnemende bibliotheken om opgedane ervaringen te delen en aan andere bibliotheken om daar gebruik van te maken. Vanzelfsprekend blijft Bieb Lab Brabant bereid om ervaringen omtrent de pilots te delen. We hopen dat meer bibliotheken ervaring met Bksy gaan opdoen. Gezien de getoonde interesse hebben we daar alle vertrouwen in. Met enkele bibliotheken worden momenteel gesprekken gevoerd.” Ingrid Fest: “De Bksy-app is nog in ontwikkeling. Naar aanleiding van de eerste ervaringen is een roadmap opgesteld om de wensen te verwerkelijken.”

Bksy uitproberen? Lees hier meer over de Bksy-app en download ‘m (gratis).

Vragen over de pilots? Neem contact op met Hans Klink, projectmedewerker Bieb Lab Brabant bij Cubiss.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>