Datum

Lobby en gemeenteraadsverkiezingen: waar staan we als bibliotheken voor?

De inspanningen van de bibliotheken richting de gemeente(n) zijn gericht op het realiseren van structurele subsidie voor de bibliotheek in het algemeen en voor de thema's leesbevordering en leesmotivatie en aanpak laaggeletterdheid in het bijzonder.  

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De verkiezingsprogramma's worden momenteel geschreven. Nu dus de tijd om ons weer te laten zien en horen! 

In de stamtafel "Lobby en Gemeenteraadsverkiezingen 2022" op 1 juli jl. in de bieb in Venlo, hebben we met Limburgse bibliotheekdirecteuren en managers gesproken over: wat doen bibliotheken aan stakeholdersmanagement? Wat is onze boodschap? Wat gaat goed en wat kan beter? Wat hebben bibliotheken nodig om een succesvolle lobby naar politici en ambtenaren te kunnen voeren?  En hoe kunnen de Limburgse bibliotheken elkaar en Cubiss hierin helpen? 

De deelnemers werden daarbij geĆÆnspireerd door de verhalen uit de praktijk van gastsprekers Hans Teunissen ( burgemeester van Gennep en voorzitter van de Raad van Toezicht bibliotheek Venlo) en Ronald Peeters (adviseur Public Affairs en Strategie van de Provincie Limburg).

Handreiking

Ondertussen hebben wij in samenwerking met de VOB en Probiblio een aantal documenten gemaakt en de verkregen inzichten uit de praktijk hierin verwerkt. Zo is er een Handreiking Lobby en gemeenteraadsverkiezingen en een voorbeeldbrief. Deze stukken werden ook benoemd in de online Masterclass van Kirsten Verdel die op 6 juli plaatsvond, maar binnenkort nog als video beschikbaar wordt gemaakt door de VOB.

Laat jullie inspireren tot het maken van jullie eigen lobbyplan en ga aan de slag met jullie lokale partners!
Wat nodig van elkaar of van Cubiss? Laat het ons weten!

Naar overzicht Actueel en Blogs >>