Datum

Jongeren en lezen

Hoe prikkelen we het leesgedrag bij jongeren (12 – 18 jaar)?

Cubiss schreef een publicatie met daarin een overzicht van inzichten uit actuele onderzoeken en handvatten en concrete tips om jongeren te stimuleren om te gaan lezen. 
Het leesgedrag van Nederlandse jongeren baart namelijk zorgen. Jongeren lezen steeds minder en ze beleven er weinig plezier aan. Bijna één op de vier 15-jarigen leest niet op het niveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij. Zorgwekkende cijfers, omdat het juist heel belangrijk is dat jongeren leeskilometers maken. Jongeren die weinig lezen missen maatschappelijke kansen, maar ook inspirerende, betekenisvolle verhalen die hun inlevingsvermogen vergroten.

Voor wie

Deze publicatie is geschreven voor zowel docenten in het voortgezet onderwijs als professionals bij bibliotheken die werken met vmbo-, havo- en vwoscholieren.

We willen laten zien hoe iedereen een leesbevorderaar kan zijn richting jongeren in het voortgezet onderwijs (12 t/m 18 jaar). Belangrijke ingrediënten daarbij zijn: persoonlijk enthousiasme, aansluiten op hun belevingswereld, het leveren van maatwerk én het hanteren van een brede kijk op lezen.

Inhoud

Deze publicatie is opgedeeld in vier delen, de lezer leest meer over het volgende:

  • Verkenning van het begrip lezen.
  • De belevingswereld van jongeren: waar zijn 12- t/m 18-jarigen zoal mee bezig? Wat vinden ze belangrijk? En hoe kan je hierop aanhaken voor leesbevordering?
  • Actuele gegevens over het leesgedrag van jongeren. Hoeveel tijd besteden ze aan lezen? Wat lezen ze zoal? Wat zijn voor hen drijfveren om te willen lezen? En ook: wat houdt ze tegen?
  • Wat is de rol die het onderwijs en bibliotheken kunnen innemen om jongeren te stimuleren meer te lezen?

Download de publicatie hier.

Deze publicatie is geschreven samen met Youngworks, een adviesbureau gespecialiseerd in de jongerendoelgroep.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>