Datum

Internationale inspiratie voor doorontwikkelen van het Taalhuizenconcept

‘Extending the Literacy houses approach’

In West-Brabant wordt hard gewerkt aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid, onder de noemer Taal voor het Leven West-Brabant; een netwerkaanpak waarbinnen onder meer ROC West-Brabant, de bibliotheken, Cubiss en Stichting Lezen & Schrijven nauw samenwerken.

Op landelijk niveau wordt er op dit terrein al veel kennis en ervaring gedeeld. Maar het is ook goed om over onze grenzen te kijken, naar de aanpak in andere landen. Taal voor het Leven West-Brabant heeft daarom vanuit het Erasmus+-project ‘Extending the Literacy houses approach’ de afgelopen maanden inspiratie opgedaan in Noorwegen en Ierland. Half mei staat er nog een studiereis op de planning naar Spanje. Hoe wordt er in deze landen gewerkt aan de bestrijding van laaggeletterdheid en het vergroten van de taalvaardigheid? 

De focus ligt hierbij op drie specifieke thema’s:

  • Vluchtelingen en volwasseneducatie (Noorwegen)
  • De borging van volwasseneducatie in de nationale politieke en maatschappelijke structuur; het verslag hiervan volgt op korte termijn op onze website
  • De combinatie van formeel en non-formeel leren (Spanje).

 

‘Brick by brick, extending the Literacy houses approach’

Op woensdag 6 september aanstaande delen we onze ervaringen en inzichten - en die van onze Europese partners - tijdens de internationale conferentie ‘Brick by brick, extending the Literacy houses approach’. De focus ligt hierbij op de bouwstenen die nodig zijn voor een succesvol en duurzaam geborgd Taalhuis.

Vervolg

Bovengenoemd Erasmus+ project heeft inmiddels een vervolg gekregen in de vorm van de nieuwe Erasmus+ subsidieaanvraag ‘Paving the way for essential skills houses’. Cubiss heeft deze aanvraag eind maart ingediend, in samenwerking met Nieuwe Veste, ROC West-Brabant, Stichting Lezen & Schrijven en vier Europese partners uit Wales, Noorwegen, België en Duitsland. Insteek van deze nieuwe aanvraag is de verbreding van het Taalhuizenconcept naar een concept waarbinnen aandacht is voor alle basisvaardigheden. Dit met een focus op twee invalshoeken: creatie en arbeid.

Meer weten? Neem contact op met Yvonne van den Berg.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (mei 2017). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Naar overzicht Actueel en Blogs >>