Datum

Gezamenlijk de schouders onder stabiele en innovatieve bibliotheekautomatisering

Samenwerking Rijnbrink, Probiblio, Cubiss en BiSC van start

samenwerking_bibliotheekautomatisering

De wijzigende rol van de bibliotheek en ook snelle digitale en technologische ontwikkelingen vragen om voortdurende aanpassing en vernieuwing, zéker ook op het gebied van bibliotheekautomatisering. Om hierin slagvaardig en efficiënt op te kunnen trekken, hebben Rijnbrink, Probiblio, Cubiss en BiSC besloten om op het gebied van bibliotheekautomatisering verregaand te gaan samenwerken. Het stelt ons als POI's beter in staat om – samen – bij te dragen aan de innovatiedoelen uit de Netwerkagenda Openbare Bibliotheek Voorzieningen 2021-2023.

Continuïteit én innovatie

Deze samenwerking is erop gericht om voor bibliotheekautomatisering te blijven zorgen voor continuïteit, moderne functionaliteit, kostenbeheersing, bundeling van expertise en mogelijkheden voor gezamenlijke innovaties. Elk van de POI’s behoudt de eigen contractuele relaties met zowel de bibliotheken als met de leverancier.

Uiteindelijke doel is dat deze samenwerking leidt tot een opschaling van het bibliotheeksysteem (de huidige drie bicatWise-toepassingen worden samengevoegd tot één gemeenschappelijk interprovinciaal bibliotheeksysteem) en een gemeenschappelijk samenwerkingsverband voor beheer en doorontwikkeling van ICT-systemen.

Stuurgroep en programmamanagement

Begin november is er een stuurgroep gevormd bestaande uit de bestuurders van de deelnemende POI’s: Frans Bergfeld (Probiblio), Bernard Fransen (Rijnbrink) en Peter van Eijk (vanuit Cubiss en BiSC). Als programmamanager start Jaap Bulle per 1 januari 2022 om deze samenwerking verder uit te werken.  

Concreet betekent dit dat binnen BiSC Jaap Bulle in 2022 niet langer het team functioneel beheer aanstuurt. Per 1 januari zal Edwin van de Zalm de functie van Manager Beheer & Ontwikkeling gaan vervullen en daarmee ook het team functioneel beheer aansturen. We wensen beiden veel succes in deze nieuwe uitdagende rollen!

Contact

Wil je meer weten over de samenwerking rondom bibliotheekautomatisering, neem contact op met Jaap Bulle.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>