Datum
"Meedoen in de samenleving kost veel mensen steeds meer moeite"

Extra impuls voor Brabantse bibliotheken

Brabantse bibliotheken krijgen in 2023 en 2024 extra subsidie van de provincie Noord-Brabant. Het gaat in totaal om een bedrag van 1,5 miljoen euro om de slagkracht van bibliotheken verder te vergroten. Cubiss, die in opdracht van de provincie de bibliotheken ondersteunt, zet de extra middelen in op een aantal bestaande thema's: laaggeletterdheid, digitaal burgerschap, de bibliotheek als aantrekkelijke werkgever en het bereiken van meer bezoekers.

De provincie Brabant speelt een belangrijke rol in de transitie van de bibliotheeksector. Een van de wettelijke taken is het ondersteunen van de innovatie. Stijn Smeulders, gedeputeerde provincie Noord-Brabant: “Bibliotheken dragen bij aan een levendig Brabant voor iedereen. Met deze extra impuls zetten wij onze ambitie kracht bij om sneller meer Brabanders verder op weg te helpen.”
 

Iedereen verdient een kans

De bibliotheken zijn blij met deze erkenning. Deniz Özkanlı, programmaleider voor Brabant bij Cubiss, reageert namens hen: “Ons gezamenlijke droombeeld is dat iedereen volwaardig deelneemt aan onze maatschappij en de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen. Samen met de 16 Brabantse bibliotheekorganisaties bedenken wij hiervoor aantoonbare effectieve oplossingen.”
 

Versnelling

Met de extra subsidie gaan de Brabantse bibliotheken samen met Cubiss versneld en intensiever werken aan vier belangrijke thema's: 

  • Bij laaggeletterdheid wordt ingezet op een gezinsaanpak die zich richt op de ondersteuning van ouders. Doel is om het aantal van 200.000 laaggeletterden in Brabant terug te dringen.
  • Eén op de zes mensen heeft onvoldoende digitale vaardigheden. Het project ‘Digitaal burgerschap’ biedt hulp en moet voorkomen dat de groep digibeten nog verder groeit.
  • Het vroegere imago van de bibliotheek als uitlener van boeken is al lang achterhaald. Om voldoende gekwalificeerd personeel te werven en behouden, helpt Cubiss de bibliotheken zich beter te presenteren als aantrekkelijke werkgever die maatschappelijk zinvol werk bieden.
  • En tot slot: ondanks het dalende aantal bibliotheekleden, neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de bibliotheek toe. De ambitie is om uiteindelijk de helft van de bevolking te bereiken met alle diensten en activiteiten die bibliotheken te bieden hebben.
Naar overzicht Actueel en Blogs >>