Datum

Doorontwikkeling van PLEK 3 in Venlo

We spraken met Mariëlle van Rijn, Mirjam Hoeijmakers en Iris van den Akker. Mariëlle is projectleider doorontwikkeling PLEK 3 in Venlo. Mirjam werkt bij de Bibliotheek Venlo en is projectleider van PLEK 3. Iris werkt ook bij de Bibliotheek Venlo, als teamleider Digitalisering. 

PLEK 3, wat houdt het project in?

De doelgroep van PLEK 3 zijn kinderen die in het basisonderwijs zitten, groep 6 tot en met 8. Het zijn kinderen die een extra stimulans kunnen gebruiken op gebied van taal- en talentontwikkeling. En dat is de basis van PLEK 3. Het is een fysieke plek in de bibliotheek in Venlo en de kinderen komen een keer per week hiernaartoe. We hebben op dit moment twee groepen van 15 leerlingen. De ruimte zit in de kelder van de bibliotheek en voelt als van de kinderen, waar ze zich veilig voelen en hun eigen gang kunnen gaan. Het werkt heel goed dat de kinderen op een andere plek zijn dan op school of thuis. Een nieuwe plek biedt ook nieuwe kansen. De kinderen worden hier op een vernieuwende manier geprikkeld en leren daardoor anders naar zichzelf te kijken. Daardoor zien we dat de kinderen PLEK 3 verlaten met duidelijk meer zelfvertrouwen. 

De scholen melden kinderen aan, waarna we met de scholen, ouders en kinderen in gesprek gaan om te kijken of PLEK 3 passend is bij de wensen van de school, ouder en het kind. Ouderbetrokkenheid is dan ook erg belangrijk.

Bekijk hier de website van PLEK 3

PLEK 3 podcast

Foto 1: PLEK 3 podcast maken in de module Burgerschap

Wat leren de kinderen bij PLEK 3?

We werken met vier verschillende thema's, Burgerschap, Duurzaamheid, Cultuur en Techniek. De kinderen leren binnen deze thema's bijvoorbeeld meer over rechten of over voeding. Dit zijn onderwerpen die op school minder of niet aan bod komen. Dus zorgt deze nieuwe informatie voor een extra prikkel bij de kinderen, waardoor sommigen dan ontdekken dat ze dit juist heel interessant vinden. Spelenderwijs zijn de kinderen bezig met taal en ze werken ook aan soft skills zoals samenwerken en presenteren. 

PLEK 3 is opgebouwd uit 32 lessen van 1,5 uur. We beginnen met de basismodule en daarna volgt de verdiepingsmodule. We werken aan ieder thema 4 weken, zowel in de basismodule als in de verdiepingsmodule. 

In onze maatschappij draait het eigenlijk vooral om de ‘doorsnee’ leerlingen. Daarom dat PLEK 3 juist deze kinderen, die net onder het gemiddelde vallen, een podium geeft. Als je niet goed kan meekomen op school, ga je logisch ook met minder plezier naar school. We zien dat de kinderen door PLEK 3 zo'n groei doormaken, dat ze met meer plezier en vertrouwen naar school gaan. En als je dan als kind merkt van ‘ik kan dingen en ik vind dingen echt heel leuk en daar wil ik meer mee gaan doen’, dan zie je die kinderen ook echt bedreven raken en dat is heel mooi om te zien.

PLEK 3 Burgerschap

Foto 2: PLEK 3 bezoek van de politie in de module Burgerschap

Doorontwikkeling 

PLEK 3 is gestart in 2019. We zijn nu bezig met een doorontwikkeling naar voortgezet speciaal onderwijs, omdat de resultaten heel bemoedigend zijn. Bijvoorbeeld zoals door Maastricht University onderzocht. Dus daarom willen we ons niet beperken tot deze klassen. En starten we met lessen voor het vso. We beginnen hiermee klein, met een pilot van 10 lessen met een groep van 8 jongeren. Om eerst te kijken of het concept werkt. Pubers zijn natuurlijk een hele andere doelgroep dan kinderen van 11 en 12 jaar. Dus moeten we uitproberen of het tempo van de lessen goed aansluit en of de onderwerpen interessant genoeg zijn voor de jongeren. We gaan dus werken met kleinere blokken en na ieder blok vragen we feedback. En dan gaan we aan de slag met het volgende blok, met de eventuele feedback daarin meegenomen. 

Lees het onderzoek van Maastricht University

Het succes

Het succes van PLEK 3 is onder andere te wijden aan dat kinderen hier niet worden beoordeeld. Een kind dat op school niet zo goed mee kan, komt vaak vooraan in de klas te zitten en dat kind merkt de speciale aandacht, de extra ogen. Bij PLEK 3 zitten deze kinderen bij elkaar en voelen ze zich gelijk. We hebben het niet over resultaten. We gaan samen met de kinderen nieuwe dingen ontdekken en op zoek naar hun talenten.

De kinderen verheugen zich er ook echt op om naar PLEK 3 te komen. Er ontstaan vaak vriendschappen en ze ontdekken nieuwe hobby's. 

Het onderwijs onderstreept ook de toegevoegde waarde van PLEK 3. En dat maakt de samenwerking nog gemakkelijker. En dit succes is ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. Het initiatief wordt op steeds meer plekken genoemd. En het is heel fijn dat er nu vanuit Cubiss en BiSC een kwartiermaker is aangesteld. Ook een hele goede ontwikkeling om zo PLEK 3 meer op de kaart te zetten. 
(Tekst gaat verder onder de foto)

PLEK 3 Venlo valt in de prijzen

PLEK 3 Duurzaamheid

Foto 3: PLEK 3 over voedsel in de module Duurzaamheid

Uitdagingen

Ondanks de gemeten successen van PLEK 3, zijn er ook uitdagingen. Vooral voor bibliotheken die nu willen starten. Het regelen van de financiën is één van die uitdagingen. Maar ook de samenwerking met de scholen. De scholen moeten de meerwaarde van PLEK 3 erkennen. En het vinden van medewerkers voor PLEK 3 is ook een uitdaging. Niet ieder profiel is geschikt. 

Een tip die Iris, Mirjam en Mariëlle zouden willen meegeven, is begin met de materialen die beschikbaar zijn en maak vooral gebruik van de kennis en ervaring die er al is op het gebied van PLEK 3. Het is zo'n mooi en goed concept! 

Dit artikel is een vervolg op een eerder verschenen artikel.

Lees hier het vorige artikel

PLEK 3 Cultuur

Foto 4: PLEK 3 een dans opvoeren in de module Cultuur

 

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>