Datum

Doelgroep NT1 beter in beeld met Whize/Mosaic

Vanaf januari 2023 is er een nieuw huishoudenprofiel in de Analyse- en Segmentatietool Whize/Mosaic. Het gaat om een profiel van de huishoudens met een grote kans op laaggeletterdheid. Via Whize/Mosaic kan voortaan in kaart worden gebracht waar de doelgroep zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit profiel is beschikbaar voor alle bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) in Nederland.

Doelgroep beter in beeld

Het nieuwe profiel heeft als naam NT1 Volwassenen – Groei in Taal (NT1-G). Via Whize/Mosaic is per lokale bibliotheek inzichtelijk voor hun werkgebied in welke gemeenten, wijken en buurten huishoudens wonen waar de kans aanwezig is dat er sprake is van laaggeletterdheid en om hoeveel huishoudens het gaat. Dat kan zelfs worden afgezet tegen het actuele ledenbestand van een bibliotheek. Met dit alles kan er gerichter capaciteit worden ingezet om laaggeletterdheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld via het flyeren in deze buurten voor taalactiviteiten in de bibliotheek. 

Ook zijn er op basis van het profiel een aantal zachtere profielkenmerken geïdentificeerd. Deze bovengemiddelde interesses (hobby’s, koopgedrag en mediakanalen) kunnen worden gebruikt om de referentiegroep te verleiden om tot actie over te gaan (boeien) en behouden (verbinden) om verder te laten groeien in taal en ontwikkeling.


Waarom focus op dit profiel?

De realisatie van het profiel in Whize/Mosaic heeft als doel om bibliotheken te helpen in het werken aan de drie convenantlijnen uit de Netwerkagenda 2021-2023: Geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en Leven lang ontwikkelen; met daarnaast een aantal stelseluitdagingen. Binnen alle lijnen komt NT1 (Volwassenen laaggeletterdheid) terug als een doelgroep voor de maatschappelijk educatieve bibliotheek om zich op te richten. Met het nieuwe profiel krijgen bibliotheken meer zicht op de omvang van de problematiek van moeite met lezen en schrijven in hun werkgebied. Het vinden en bereiken van de NT1-doelgroep is een uitdaging. Wat we met het nieuwe huishoudenprofiel in Whize/Mosaic beogen, is om hier weer een stap in de goede richting in te zetten.

Van profiel naar referentiegroep

Het NT1-G-profiel is samengesteld op basis van 3.500 huishoudens met Nederlands als eerste taal (NT1). Binnen deze groep is gekeken naar volwassen inwoners die boeken lenen geschreven voor het leesniveau van laaggeletterden. Op basis van uitleningen van deze boeken is een centraal profiel samengesteld. Vervolgens zijn kenmerken van dit profiel vertaalt naar huishoudens die hierop lijken (referentiegroep). Deze referentiegroep staat voor huishoudens met een vergrote kans op laaggeletterdheid.

Samenwerking: POI’s en bibliotheken

Het doelgroepprofiel is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen verschillende POI’s. Daarnaast is het project ondersteund door de Food Valley Bibliotheken uit de provincie Gelderland. Whooz heeft op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde data de analyses uitgevoerd en het profiel opgeleverd. Het profiel is beschikbaar voor alle bibliotheken en POI’s in het land.

Hoger bereik

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk personen (specifiek Brabanders) gebruik (kunnen) maken van het aanbod van de bibliotheken en DigiTaalhuizen? Hoe bereiken we vooral de doelgroep NT1, en ook NT2? Op deze verzamelpagina vind je alle informatie rondom hoger bereik zoals dossiers en instrumenten, informatie over persona’s, activiteiten  en inspiratie: goede voorbeelden en camouflage-activiteiten. Lees hier de publicatie waarin we de belangrijkste onderzoeksresultaten, modellen, strategieën, best practices, initiatieven en activiteiten overzichtelijk voor je op een rij hebben gezet. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het doelgroep profiel NT1-G in Whize/Mosaic? Op 7 februari van 15.30 - 16.30 uur organiseren we een online uitlegsessie. Iedereen die geïnteresseerd is kan hieraan meedoen. Wil je meer weten? Neem contact op met Cubiss-adviseur Ilse Pullens.

Foto: Pavel Danilyuk

Naar overzicht Actueel en Blogs >>