Datum

De Gezinsaanpak; wat werkt (niet)?

De Gezinsaanpak. Wat werkt? En wat werkt eigenlijk helemaal niet? Wat verstaan we eigenlijk onder De Gezinsaanpak? En welke rol kunnen de bibliotheken hierin spelen?

Het onderwerp is momenteel hot topic. Bibliotheken zijn op zoek, subsidieregelingen worden aangewend. Prof. Dr. Roel van Steensel (bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit en universitair docent aan de Erasmus Universiteit) en zijn collega’s Aike Broens en Suzanne Fikrat dompelden de deelnemers tijdens een Kenniskaravaan-bijeenkomst onder in de wetenschap rondom dit thema. Maria-Anne Raaijmakers (onderzoeker preventie en curatie van laaggeletterdheid i.o.v. Stichting Lezen) vertelde over subsidieregelingen.

Omgevingsfactoren

De gezinsaanpak heeft als doel de cyclus van laaggeletterdheid* te doorbreken. Eén van de vragen die tijdens de sessie centraal stonden, was dan ook: kunnen omgevingsfactoren (zoals een rijk taalaanbod; voorlezen) een deel van de (negatieve) invloed van genetische factoren compenseren? Het vergelijkend onderzoek van Roel van Steensel gaf hierin uitsluitsel: dat kan! En dat is goed nieuws voor ouder-kind-programma’s.

Focus. En differentiatie

Bibliotheken willen graag hun rol pakken en investeren in een krachtige gezinsaanpak op het gebied van taalstimulering. Op basis van een heel recente overzichtsstudie van ouder-kind-programma’s, onderzoek naar het geletterde gezinsklimaat in diverse gezinnen en naar het Nederlandse ‘family literacy’-programma VoorleesExpress, gingen we in op de vraag hoe die investeringen vorm kunnen krijgen. 

Focus blijkt het toverwoord. Focus op voorlezen, focus op geletterde vaardigheden en focus op activiteiten thuis. Maar het allergrootste effect bleek te zien te zijn in de programma’s waar de mogelijkheid voor differentiatie in het aanbod besloten zit. Voor bibliotheken gaf dit de nodige handvatten om in het praktische deel van deze sessie weer wat stappen te kunnen zetten. Want dat de Gezinsaanpak –ook het komende jaar– op de bibliotheekagenda blijft staan, dát is zeker!

De gezinsaanpak is een intensieve maar zeker ook een strategische aanpak! Het is een traject van lange adem en kleine stapjes

Marie-Anne Raaijmakers

 

 

Lees hier het verslag van de Cubiss Kenniskaravaanbijeenkomsten over ‘De Gezinsaanpak’.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Marloes Antens.

 

* Cyclus van laaggeletterdheid: kinderen uit een taalarme thuisomgeving groeien op tot laaggeletterde volwassenen die op hun beurt weer een taalarme omgeving creëren voor hun eigen kinderen. Deze cyclus herhaalt zich steeds.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (oktober 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Naar overzicht Actueel en Blogs >>