Datum

De Bibliotheek is een belangrijke schakel in het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

Doelgroeponderzoek persoonlijke ontwikkeling

De rol van bibliotheken heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, met een grote nadruk op maatschappelijke educatie en basisvaardigheden voor kinderen en jongeren. Er is echter een behoefte aan vergelijkbare programma's voor zelfredzame volwassenen om het doel van het verhogen 8 miljoen verbonden gebruikers te realiseren en het draagvlak voor bibliotheken te vergroten. Om deze programmering voor volwassenen effectief vorm te geven, is onderzoek nodig naar de behoeften van deze doelgroep. In opdracht van Samenwerkende POI's Nederland (SPN) hebben Cubiss en Probiblio hier onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek beantwoordt de vraag: “Wat is de behoefte van verschillende doelgroepen rondom maatschappelijke programmering en persoonlijke ontwikkeling en welke rol kan de bibliotheek hierin spelen?”. Voor dit kwantitatieve onderzoek namen 1.010 respondenten deel via een online vragenlijst.

De resultaten van dit doelgroeponderzoek kunnen bibliotheken helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over investeringen in persoonlijke ontwikkeling en bijbehorende doelgroepen. Met als doel dat persoonlijke ontwikkeling een vanzelfsprekend, professioneel en vraaggestuurd domein wordt binnen Nederlandse bibliotheken. 

Bekijk de resultaten en ontdek hoe jouw bibliotheek kan bijdragen aan het ontwikkelen van inspirerende en waardevolle programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Lees het onderzoeksrapport

Naar overzicht Actueel en Blogs >>