Datum

Bibliotheken in Noord-Brabant en Limburg blij met subsidie Leesbevorderingsimpuls Masterplan basisvaardigheden

Met de Leesbevorderingsimpuls Masterplan basisvaardigheden stelt (voormalig) minister Wiersma € 12,9 miljoen beschikbaar voor BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school po en vmbo. Voor Noord-Brabant betekent dit een samenwerking met de bibliotheek en meer aandacht voor lezen en leesplezier op 70 nieuwe locaties in kinderopvanginstellingen, op 100 scholen in het primair onderwijs en op 19 vmbo-scholen. Voor Limburg zijn het 52 nieuwe locaties in kinderopvanginstellingen, 35 scholen in het primair onderwijs en 6 vmbo-scholen. 

Masterplan basisvaardigheden 

In mei 2022 schreven minister Wiersma en staatssecretaris Uslu in de Kamerbrief over het Masterplan dat zij voor scholen veel kansen zien in het samenwerken met partners buiten de school. Bij de presentatie van de Miljoenennota in september 2022 werd duidelijk dat er via het Masterplan basisvaardigheden in datzelfde jaar € 12,9 miljoen extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van locaties met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair onderwijs en vmbo. 

Verdeling middelen per locatie 

Bij de Impulsregeling zal nadrukkelijk worden ingezet op de bouwsteen Expertise: inzet en training leesconsulenten en kennis bevorderen van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid (informatievaardigheden). Bij de bouwsteen Activiteiten blijft het auteursbezoek onderdeel van de nieuwe regeling, bij BoekStart is een oudercomponent toegevoegd. Voor BoekStart was het al het geval, maar nieuw voor de Bibliotheek op school is dat het bij deze regeling mogelijk wordt geld te besteden aan de collectie (bouwsteen Leesomgeving & Collectie). 

Over BoekStart en de Bibliotheek op school 


Stichting Lezen biedt met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. De programma’s stimuleren de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De programma’s worden uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 

Het beschikbare bedrag wordt als volgt verdeeld over de vier door OCW geselecteerde onderdelen: 

  • 500 nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang; 

  • 780 nieuwe locaties van de Bibliotheek op school in het primair onderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs; 

  • 113 nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op school in het vmbo; 

  • voor Caribisch Nederland (BES-eilanden – Bonaire, St Eustatius en Saba): BoekStart op 16 kinderopvanglocaties en nieuwe vestigingen van de Bibliotheek op school voor alle 16 scholen po en vo. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>