MediaMedia.png

Door zelf beeld en geluid te maken, ontdekt het kind de vele mogelijkheden van verschillende soorten media. In de Makersbuzz worden kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs zich bewust van de kansen én risico’s van media.

Wat is het?

 • Media is het creëren van beeld en geluid
 • Kinderen ontdekken de kansen en risico’s als consument én producent van media
 • Het bewust maken van mediagebruik (mediawijsheid)
   

Waarom zet je het in als school?

Breng bewustwording over media en mediagebruik teweeg. Kinderen ontdekken de kansen en bedreigingen van media beter wanneer ze zelf beeld, geluid en tekst maken. Hun eigen keuzes maken het beoordelen van bestaande media eenvoudiger. Terwijl ze uitproberen en creëren, worden kinderen zich bewust van het effect van hun handelen.

Aan welke 21e eeuwse vaardigheden werkt het kind?

 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Informatie vaardigheden
 • Communiceren
 • Mediawijsheid

Workshop

 1. In de workshop ‘Stop-motion’ (2 uur) gaan kinderen aan de slag met een verhaal. Eerst bedenken ze in groepjes het plot, de personages en de achtergrond. Die gaan ze vervolgens maken van klei, lego en papier.
  Daarna gaan ze het verhaal tot leven brengen in hun eigen studio met de Ipad. Foto's worden door middel van een app omgezet in een uniek stop-motion filmpje.
 2. In de workshop 'Journaal maken' (2 uur) leren kinderen hoe het journaal wordt gemaakt en gaan dit ook zelf bedenken en maken. Ook mogen ze het met een echte autocue presenteren.

Vraag de bus direct aan via het webformulier.