José de Beukelaer

Directiesecretaresse, coördinator kantoorfaciliteiten
06 81 95 49 17

Binnen Cubiss ben ik directiesecretaresse en coördinator Kantoorfaciliteiten en daarmee heb ik een leuk en zeer ‘breed’ takenpakket. Ik ben ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht en van de Brabantse Netwerk Bibliotheek. Ik ondersteun de directeur-bestuurder van Cubiss en het hoofd bedrijfsvoering. Daarnaast bied ik ondersteuning in bijzondere projecten en bijeenkomsten.

Cubiss is een plezierige werkomgeving met veel diversiteit in collega’s, klanten en opdrachten.

Ik sta bekend als een probleemoplosser, initiatiefrijk, klantgericht, verbinder en betrokken.

José de Beukelaer
Alle medewerkers >>