Frederik Theuwis

Adviseur - projectleider 06 12 47 73 24

Binnen Cubiss houd ik me bezig met de thema’s innovatie, werken in communities en de toekomst van de bibliotheek. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van DURF!

Ik ben mateloos geboeid door ontwikkeling van mensen en organisaties. Wat drijft een mens? Hoe werkt hij/zij optimaal samen? Wat is de rol van technologische oplossingen? En wat zijn de sociale en psychologische vraagstukken? Vraag mij gerust aan tafel als je wilt nadenken over waar je als organisatie naartoe wilt, welke stappen je hiervoor moet zetten en wat dit betekent voor de mensen waar de organisatie uit bestaat.

Cubiss is voor mij een broedplaats van inzicht, netwerk en best practices. We brengen mensen en kennis samen en ontsluiten deze kennis voor onze klanten. Bij Bieblab Brabant, het team waar ik voor werk, doen we dat voor Brabantse bibliotheken op het thema vernieuwing en experiment. Dit bruist en met plezier ga ik naar m’n werk, wetende dat ik er elke dag iets nieuws leer van de mensen met wie ik mag ik werken.

Ik omschrijf mezelf als een persoon die een scherp oog heeft voor wat er toe doet en hoe dat in verband staat met andere dingen. Daarbij let ik extra goed op menselijke processen. Ik voel me niet geremd om binnen kaders te denken en ik beschouw de bibliotheken waar ik mee werk als collega’s.

Ik adviseer je graag over:

  • Toekomst van de bibliotheek
  • Werken met vrijwilligers    
  • Community Librarian