Christianne Pennings

Adviseur HRM 06 10 54 85 91

Als adviseur HRM hou ik me bezig met het personeels- en organisatiebeleid van Cubiss. Ik adviseer en informeer op HRM vlak zowel in de bredere zin (opleiding, arbeidsvoorwaarden, bevordering) als op individueel niveau over bijvoorbeeld loopbaankeuzes of individuele trainingen. Daarnaast adviseer ik over organisatie ontwikkelingen en zorg ervoor dat de doelstellingen van de organisatie worden vertaald naar concrete plannen voor het personeel en de organisatie.

Ik maak graag onderdeel uit van een organisatie die ernaar streeft dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij.

Ik zie mezelf als iemand die betrokken is bij de volle breedte van de organisatie, de diverse belangen afweegt, integer en betrouwbaar is. Ik zie de samenhang binnen de organisatie en ben daardoor in staat te verbinden.