Boudewijn van der Lecq

Programmamanager SPN Jeugd en Onderwijs 06 20 85 15 61

Ik ben programmaleider Educatie voor SPN. Ik geef leiding aan het SPN-team van de Bibliotheek op School en aan het BoekStart-team van SPN. Het integreren van het thema Mediawijsheid en van de themagroep Mediawijsheid en de verdere invulling van de Doorgaande Leeslijn 0-18 hoort ook bij mijn opdracht.

Ik word enthousiast van nieuwe dingen, want ik hou niet van repeterend en routinematig werk. Onze klanten vragen gelukkig ook steeds nieuwe dingen van ons en wij dagen hen uit om verder te gaan met innovatie. Daardoor is geen enkele dag hetzelfde.

Wat ik leuk vind is dat ik elke dag opnieuw op verschillende niveaus bezig ben. Dat kan strategisch zijn, in overleg met de partners van SPN, met bibliotheekdirecties of met de Koninklijke Bibliotheek. En soms is het ook tactisch of operationeel, dan moet er nu iets gebeuren en dan zet ik daar graag mijn schouders onder. Ik heb veel afspraken buiten de deur en werk door het hele land. Dat houdt je blik fris en maakt het werk interessant.

Ik zie mezelf als een praktisch en ondernemend iemand die altijd het beste wil voor de klant, zonder de belangen van de eigen organisatie over het hoofd te zien. Ik probeer de kennis van mijn collega’s en mezelf zo slim mogelijk te benutten.

Boudewijn van der Lecq