MAAKFabriek

Maakonderwijs is nog niet verankerd in leerlijnen, curricula en toetsen. Dat maakt dat er nog veel ruimte is voor proberen, experimenten, oefenen en gewoon doen. Daarom heeft Cubiss de ‘MAAKfabriek’ ontwikkeld, een reeks lespakketten op het gebied van maakonderwijs, mediawijsheid en de Maker Movement. We hebben vijf pakketten gemaakt voor verschillende leeftijden binnen het onderwijs van vroeg- en voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs.

Ontdekken en maken

De huidige maatschappij vraagt om jonge uitvinders met 21e-eeuwse vaardigheden. Dat zijn onder andere vaardigheden op ICT-gebied, maar ook competenties als ‘samenwerken’, ‘communiceren’ en ‘creatief, kritisch en oplossingsgericht denken’. Het maakonderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en leert ze verantwoord en oplossingsgericht technologie te gebruiken. Wie in het onderwijs of in de bibliotheek aan de slag gaat met maken, werkt met kinderen op een speelse manier aan deze vaardigheden en bereidt hen daarmee goed voor op de toekomst.

andy-kelly-0E_vhMVqL9g-unsplash-16-9.jpg

Maken = mediawijsheid!

Maakonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vertrouwd raken met moderne technologie. Dit type onderwijs gaat uit van de nieuwsgierigheid van kinderen en het leert ze verantwoord en oplossingsgericht nieuwe mediatechnologieën te gebruiken. Creëren stimuleert kinderen hun talenten te ontplooien en leidt zo een nieuwe generatie kritische makers en ontwerpers op. Door iets te maken leren zij problemen oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te beïnvloeden. En uiteindelijk mediawijzer op te treden.

Leren door te maken, maakt dat leerlingen zijn voorbereid op de dag van morgen!

 

De vijf lespakketten

Binnen de MAAKfabriek zijn er vijf lespakketten met ieder een eigen opzet, doelstellingen en samenstelling. De pakketten zijn breed inzetbaar. Ze dienen zowel het kennismaken met de (school)bibliotheek, als het maken in groeps- en/of klassenverband is mogelijk.

thumbnail_Living-cardboard-Sticker.jpgLiving Cardboard

voortgezet onderwijs
Zoals de naam al verklapt, gaan de leerlingen zelf bewegende papertoys maken. In drie lessen gaan ze op verkenning, ontdekking, gaan ze maken en presenteren. Dit lespakket is ontwikkeld in samenwerking met Astrid Poot (expert op het gebied van maken, kunst, techniek en onderwijs) en Matthijs Kamstra (papertoy artists). Het lesproduct is voor 1e en 2e klassers van het voortgezet onderwijs en combineert taal, techniek en ontwerpen.

 
thumbnail_BouwBeesten-Sticker.jpgBouwBeesten

primair onderwijs
De leerlingen gaan BouwBeesten maken en worden ze misschien zelf ook wel daardoor! Ze leren over de werking van de wind en gaan aan de hand van poezie over het thema aan de slag om hun eigen BouwBeest te maken. In drie lessen gaan ze verkennen, schetsen, bouwen en battlen. Het lespakket is geschikt voor groep 8 van het primair onderwijs en past binnen de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Natuur & Techniek’.

 
thumbnail_Cardboard-Game-Sticker.jpgCardboard Game

primair onderwijs
Volgens de principes van Design Thinking en aan de hand van een gameplan maken de leerlingen een eigen spel. Ze maken gebruik van ambachtelijke en alledaagse materialen zoals Lego en LittleBits om extra spelmogelijkheden te creëren. In drie lessen doorlopen de kinderen diverse fases van het maakproces. Het lespakket is voor groep 7 van het primair onderwijs ontwikkeld.  

 

thumbnail_StadsLab-Sticker.jpgStadsLab

primair onderwijs
Wereldgenie Leonardo da Vinci is de inspiratiebron voor StadsLab. Hij bedacht, tekende en maakte echt alles. Aan de hand van het werk van deze kunstenaar, uitvinder en architect maken de kinderen een ontwerp voor de stad van de toekomst. In drie lessen maken de leerlingen kennis met het proces van ontwerpen, te beginnen bij inspiratie opdoen en brainstormen en ze eindigen met het bouwen en pitchen van het ontwerp. Het lespakket is samengesteld voor leerlingen van groep 6 van het primair onderwijs.  

 
thumbnail_MAAKplaats-Sticker.jpgMAAKplaats

vroeg- en voorschoolse educatie
Aan de hand van prachtige vertelplaaten en taalactiviteiten maken jonge kinderen op een speelse manier kennis met de thema’s ‘taal’ en ‘maken’. In het bibliotheekbezoek ontdekken de peuters naast het voorleesverhaal ook gereedschappen zoals de hamer en de rolmaat. Dit pakket is ontwikkeld voor vroeg- en voorschoolse educatie waarbij leesbevordering centraal staat op een manier dat kinderen plezier beleven aan het lezen en op een creatieve manier kennismaken met de (school)bibliotheek.