Linker kolom

Iedereen doet mee!

Natuurlijk ook in Limburg! Dat is ook hier de opgave die wij als POI, Provinciale Ondersteuning Instelling, oppakken. Dit doen we aan de hand van een werkplan dat we samen met bibliotheken en andere partners in Limburg opstellen. Daarbij leggen we logischerwijs de verbinding naar het bibliotheekconvenant en de netwerkagenda waarvan we actief deel uit maken.

Onze rol is behalve ondersteuning op het vlak van kennisdeling en logistiek, vooral gericht op innovatie die dan ook terug komt in workshops, producten en diensten voor bibliotheken. Wij hebben binnen onze projecten extra aandacht voor de 150.000 laaggeletterden en 300.000 digibeten in Limburg.

Specifiek voor Limburg is er natuurlijk ook aandacht voor het Limburgs als onderdeel van meertaligheid en de gezinsaanpak. Op deze pagina vind je onze actuele projecten, plannen en contactpersonen. Schroom niet om lid te worden van de nieuwsbrief voor Limburgse bibliotheken.

Omar El Khader, programmaleider Cubiss Limburg

Rechter kolom
Mensen met attributen
Tekst

PROJECTEN

Linker kolom

Geletterde Samenleving (0-23 jr)

Wat houdt het in?

Projectleider: Nicole Samson

Jongeren laten opgroeien tot geletterde en digitaal vaardige burgers: dat is waar wij samen met bibliotheken op inzetten in deze programmalijn. Dat begint al bij het voorlezen aan de allerkleinsten. We zoeken de samenwerking op met partners in de kinderopvang, consultatiebureaus en scholen.

2023 staat in het teken van het “Masterplan basisvaardigheden”. Deze stimuleringsgelden zorgen voor verdere versterking van de samenwerking tussen bibliotheken met kinderopvang en scholen.  De beproefde concepten “boekstart” en “de bibliotheek op school” in zowel primair als voortgezet onderwijs worden nog breder uitgerold in Limburg.

'Het Limburgs kwartiertje’ is een tweede speerpunt dit jaar. In het kader van het Leesoffensief Limburg wordt het onderwijs gestimuleerd om minimaal 15 minuten vakoverstijgend vrij lezen in hun dagelijks programma op te nemen. Broodnodig om de leesvaardigheid en het leesplezier van onze jeugd te bevorderen. Daarnaast blijft de gezinsaanpak een belangrijk aandachtspunt: het bewust maken van ouders in hun rol als leesbevorderaar voor hun kinderen. Ouders geven immers hun (laag)geletterdheid door aan de volgende generatie.

In de loop van 2023 start er dan ook een meerjarig bibliotheekproject met en door werkgevers in Limburg. Om samen met hen laaggeletterdheid bij hun werknemers aan te pakken en zo de spiraal richting hun gezinnen te doorbreken. 

Uitgelicht

Rechter kolom

 

Dit zijn de winnaars van de Grote Limburgse Finales Voorleeswedstrijden 2022

Linker kolom

 

Bekijk hier de trailer van de korte speelfilm Sjeemte

Rechter kolom

Een Leven Lang Leren & Ontwikkelen

De participatiesamenleving.

Projectleider: Ivette Sprooten

In Limburg mist substantieel deel van de inwoners (tussen 84.000 en 106.000, Neimed 2020) aansluiting met gedigitaliseerde kenniseconomie. De hedendaagse maatschappij vraagt ook veel (kennis) van on allemaal. Niet alleen taalvaardigheden zoals lezen en schrijven, maar ook digitale, financiële, gezondheid, juridische én sociale. Door alles wat we niet goed vanuit thuis meekrijgen of leren op school, wordt de kloof naar de maatschappij steeds groter. Zeker omdat reguliere loketten en dienstverlening vaak eng, lastig of een te hoge drempel zijn voor mensen om hulp te zoeken. De bibliotheek en bibliotheekvoorzieningen bieden voor iedereen openbare, veilige en laagdrempelige leer- en ontwikkelplek, waar men een leven lang kan ontwikkelen.

Highlights

Linker kolom

Informatiesamenleving

Participatie in de informatiesamenleving

Projecleider: Dionne Klein

Digitaal Burgerschap

Wat houdt het in?

Volgens de landelijke programmalijn Digitaal Burgerschap: 
“Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Wie digitaal vaardig is, verkent nieuwe digitale mogelijkheden, benut de kansen die technologie biedt en ontwikkelt de complexe vaardigheden die nodig zijn om te ontdekken en te experimenteren. Wie digitaal weerbaar is, is zich bewust van risico’s, maakt bewuste keuzes en beschermt zichzelf op digitaal gebied. Deze kennis en vaardigheden vormen de basis voor een actieve bijdrage aan de digitale informatiesamenleving.”   

Bekijk hier het filmpje Wat is digitaal burgerschap

Kijk voor meer informatie over digitaal burgerschap op onze themapagina.

Uitgelicht

  • netwerk opbouwen en ToC opstellen
  • stamtafels op het gebied van digitale inclusie en digitaal burgerschap
  • terugkomdag voor Klik&Tik-kers over hun eigen digitale weerbaarheid
  • deskundigheidsbevordering en privacy in het IDO
  • Glass Room expositie
Rechter kolom

 

Digitaal Burgerschap infomercial

Linker kolom

 

Van droom naar werkelijkheid - Invoering nieuw CRM bij Bibliotheek Venlo

Rechter kolom

De basis op orde

Projectleider: Omar El Khader

Binnen de basis op orde borgen we veel van onze ondersteunende functies. Met als uithangbord onze logistiek die elke dag het transport van materialen verzorgt voor de Limburgse bibliotheken. Contactpersoon is Geert Welten.

Op digitaal vlak hebben we een servicedesk voor het Limburgse programma, dat is de plek voor vragen rondom G!DS, Worldcat en LDI. Er is zelfs een eigen nieuwsbrief voor Digitale Diensten en Digitale Veiligheid. Ook communicatie en strategie hoort bij de basis. Daarbij zetten we campagnes op, presenteren we programmering en experimenteren met nieuwe manieren om burgers te bereiken en te bedienen met behulp van technologie en nieuwe diensten.

Uitgelicht

Tekst

ALTIJD OP DE HOOGTE

Mensen met een lampje, vergrootglas, megafoon en verrekijker
Linker kolom

Nieuwsbrief Cubiss Limburg

Samen met de bibliotheken in Limburg wordt wekelijks de Cubiss Limburg Nieuwsbrief verstuurd. Deze nieuwsbrief is gevuld met alles wat de bieb beweegt. Wat gebeurt er in jouw bieb, welke projecten komen eraan, wat wil je delen? Blijf op de hoogte van wat Cubiss Limburg te bieden heeft en laat je inspireren door waar andere bibliotheken mee bezig zijn.

Heb jij ook een leuk bericht voor in de nieuwsbrief? Laat het ons weten! Mail naar limburg@cubiss.nl

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Schrijf je in!

Hier vind je een overzicht van eerder verschenen edities Nieuwsbrief Cubiss Limburg. 

Leuke activiteit op de agenda? Meld die bij bibliothekenlimburg.nl. Zodat de gezamenlijke agenda goed gevuld blijft.

Tekst

DE STAMTAFELS

DE STAMTAFEL

Wil je meer weten? Kom naar een van onze Stamtafels! Vrijwel alle bijeenkomsten zijn te vinden in de agenda onder de noemer Stamtafels. Bijeenkomsten voor inspiratie, kennisdeling met en voor bibliotheken en hun partners. De laatste jaren logischerwijs vooral als online concept, maar hopelijk snel weer vaker fysiek ook als netwerkmoment voor bibliotheekmedewerker.

Stamtafel gemist? Op de Padlets vind je alle informatie en presentaties terug.