Lezen voor het leven

Leesbevordering en mediabewuste informatievaardigheden in het primair onderwijs

In onze moderne samenleving is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven. Wat je in het leven bereikt, hangt dus sterk samen met leesvaardigheid. 

Kinderen die plezier hebben in lezen, hebben een rijkere woordenschat en een sterker leesbegrip. Maar ook hun bredere schoolprestaties gaan vooruit als ze veel lezen. 

Daarom werken bibliotheken, scholen en gemeenten met de Bibliotheek op school structureel samen aan leesbevordering en mediabewuste informatievaardigheden van kinderen.  

Lezen voor het leven! (po)

De Bibliotheek op school streeft naar een sterke leescultuur, op school, maar ook thuis. 

Cubiss ondersteunt educatiemedewerkers in bibliotheken op deze gebieden door te hen te informeren, inspireren en professionaliseren. 

Zo zijn de leesmediaconsulenten op hun beurt in staat een cruciale en onmisbare bijdrage te leveren aan de taal-, lees- en media-ontwikkeling van kinderen én hun leerkrachten! 

Meer informatie? 

Mail of bel met Renske Jongejan (Brabant) of Leanne Vroomen (Limburg).