Tekst

Kennis & Expertise agenda 2023 Brabantse jeugd en jongeren geletterd

Binnen het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd begeleiden & adviseren we Brabantse specialisten 0-23 jaar. We zorgen onder andere voor kennis & expertise, inspiratie en netwerkverbreding en -verdieping met aandacht voor diverse thema's binnen de verschillende doelgroepen en actuele informatie. Op deze pagina vind je meer informatie over onze bijeenkomsten, trainingen, activiteiten en netwerkmomenten voor 2023. Laat je tevens inspireren door de publicaties die we hier met je delen en blijf jezelf ontwikkelen.

Neem voor meer informatie over het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd contact op met projectleider Ingrid de Jong.

Tekst

Het jonge kind

Bibliotheken in Brabant besteden veel aandacht aan dienstverlening rondom het jonge kind. Beproefde aanpakken daarbij zijn de leesbevorderingsprogramma's BoekStart en de VoorleesExpress. Via bijeenkomsten en publicaties inspireert en informeert Cubiss de specialisten in het netwerk. Er is in 2023 extra aandacht voor gezinsaanpak en Kansrijke start, meertaligheid en diversiteit en inclusiviteit.

Neem voor meer informatie contact op met Anke Werker.

Netwerk & Beleid

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk. 

Tijdens vaste overlegmomenten staan actuele thema’s en vraagstukken uit het werkgebied centraal. De specialisten voor het jonge kind komen drie keer bijeen tijdens het provinciaal BoekStart-overleg. Daarnaast vinden een aantal regio-bijeenkomsten plaats rond de Voorleesexpress.

Provinciaal BoekStart-overleg:

14 maart

Regiobijeenkomst Voorleesexpress:

18 april

Meer informatie: Anke Werker

Tekst

Primair onderwijs

Bibliotheken hebben samen met het onderwijs en gemeenten een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Landelijke programma's als de Bibliotheek op school, maar ook Brabantse initiatieven vervullen hierin een krachtige rol. Via bijeenkomsten, publicaties en (e-)trainingen inspireert, informeert en ondersteunt Cubiss de jeugdspecialisten in het netwerk. Dit jaar is er ook weer aandacht voor de structurele samenwerking met het onderwijs, het vergroten van leesmotivatie en digitale geletterdheid. We volgen ook de actualiteit en zullen nieuwe ontwikkeling meenemen in deze kennis- en expertise agenda.

Neem voor meer informatie contact op met José Peijen of Renske Jongejan

Netwerk & Beleid

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk

Tijdens vaste overlegmomenten staan actuele thema’s en vraagstukken uit het werkgebied centraal. De specialisten basisonderwijs komen drie keer bijeen tijdens het Provinciaal Vakberaad Jeugd Brabant. Daarnaast vinden een aantal netwerksessies plaats rond het Nationaal Programma Onderwijs.

Provinciaal Vakberaad Jeugd Brabant (specialistenoverleg 4-12 jaar):

  • Maandag 20 maart
  • Dinsdag 27 juni
  • Donderdag 23 november

Meer informatie: José Peijen of Renske Jongejan

Tekst

Voortgezet onderwijs

Landelijke leesbevorderingsprogramma's zoals Boekstart en de Bibliotheek op school po zijn beproefde aanpakken waar veel aandacht aan geschonken is en nog steeds. De behoefte om een doorlopende leerlijn van 0-18 jaar te ontwikkelen komt steeds meer naar voren. Deze zorgt ervoor dat de aanpakken op elkaar aansluiten bij de overgang van voorschools naar primair naar voortgezet onderwijs. Met een doorlopende leerlijn laat je zien dat taal en digitale geletterdheid belangrijk zijn. Het blijft dan niet bij losstaande activiteiten en lessen, maar je biedt de activiteiten in samenhang aan. Dit maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en daarmee verhoog je het leerrendement. Daarvoor is een strategische en structurele samenwerking nodig met het voortgezet onderwijs en gemeenten. Via bijeenkomsten, publicaties, (e-)trainingen en mini-masterclasses inspireert, informeert en ondersteunt Cubiss de vo-specialisten in de bibliotheek hierbij. In 2023 besteden we onder andere aandacht aan de leefwereld van jongeren, 'Lezen voor de lijst' en ook aan het belang van vakoverstijgend werken voor docenten en het creëren van draagvlak in- en extern.

Voor meer informatie neem contact op met Mirjan Albers

Netwerk & Beleid

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk. 

Tijdens vaste overlegmomenten staan actuele thema’s en vraagstukken uit het werkgebied centraal. De specialisten voortgezet onderwijs komen dit jaar drie keer bijeen.

Vo-specialisten overleg:

De data volgen. 

Meer informatie: Mirjan Albers

Tekst

Beroepsonderwijs

In de beroepsopleidingen in het hbo en mbo worden de leraren, onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers van de toekomst opgeleid.

Over een paar jaar motiveren zij kinderen om te lezen en zorgen ze dat kinderen veilig hun weg vinden in de digitale wereld. Alle reden dus om al tijdens de opleiding aandacht te besteden aan het belang van lezen, leesplezier, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Ook de eigen leesvaardigheid en digitale geletterdheid is belangrijk, en niet alleen in de opleidingen die opleiden voor onderwijs en opvang. Voor iedereen is (digitaal) geletterd zijn essentieel om mee te komen in de maatschappij!

Voor meer informatie neem contact op met Mirjan Albers

Tekst

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten, activiteiten en publicaties? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Bekijk onze agenda voor (actuele) informatie rondom bijeenkomsten en trainingen.

Oproep

Mis je een thema? Wil je iets graag in breder verband bespreken en uitdiepen? Laat het weten aan projectleider Ingrid de Jong.

We ontmoeten je graag tijdens onze vaste overleggen en geplande evenementen (digitaal of offline)!