Bij de opzet van de kennis & expertise agenda 2021 is rekening gehouden met:

 • Jullie leer- en opleidingsbehoefte, opgehaald tijdens onder andere specialistenoverleggen en via een vragenlijst over de leer- en opleidingsbehoefte. 
 • Brede kennis versus verdiepende specialisatie
 • Diverse thema’s binnen de verschillende schooltypes
 • Actuele informatie: wat speelt er NU wat relevant is
 • Volle agenda’s; we gaan nog efficiënter met jullie kostbare tijd om!

Neem voor meer informatie over het project Brabantse jeugd en jongeren geletterd contact op met projectleider Ingrid de Jong.

Thema’s voor Het jonge kind:

 • Meertaligheid, het belang van (voor-)lezen in eigen taal en de rol van de bibliotheek. 
 • De gezinsaanpak als succesvolle start van (voor)leesbevordering. 
 • Mediaopvoeding als onderdeel van de dienstverlening van de bibliotheek. 
 • Aansluiting vinden en houden met ketenpartners binnen je gemeente. 

Neem voor meer informatie contact op met Katia van Bommel 

BoekStartTrommel jongetje klein.jpg

Kennisdeling

49363754_l (1).jpg

Spijker je kennis bij, doe nieuwe inzichten op en vertaal dat naar je werk. 

16 november: Cubiss Kennisdag - Taal van de Wereld! 

15 december: Leesoffensief Brabant bijeenkomst Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in de kinderopvang.

Meer informatie over het Leesoffensief Brabant. 

Expertise

38685405_s.jpg

Vergroot je expertise en vakdeskundigheid met deze interessante bijeenkomsten, e-learnings en Mini-Masterclasses. 

E-learnings 

Kenniskaravaan 

Mini-Masterclasses
Korte, prikkelende online sessies met verdieping op een thema 

Inspiratie 

46594379_s.jpg

Laat je inspireren door onze magazines en publicaties. 

Netwerk

12288474_s.jpg

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk. 

Tijdens vaste overlegmomenten bespreken we belangrijke thema’s en die vraagstukken die op dat moment bij jou en je vakgenoten spelen. De specialisten voor het jonge kind komen drie keer bijeen tijdens het provinciaal BoekStart-overleg. Daarnaast vinden een aantal netwerksessies en regiodagen plaats rond de Gezinsaanpak en de Voorleesexpress. 

Thema’s voor primair onderwijs:

 • Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op kansenverbetering n.a.v. corona achterstanden in onderwijs. Hoe kunnen bibliotheken hier op inspelen? 
 • Hoe sluit je met leesplezier aan op de kern- en aanbodsdoelen van het onderwijs? 
 • Kansenongelijkheid in het onderwijs: hoe kan de bibliotheek hier als plek of met expertise/aanbod op inspelen om kansenongelijkheid tegen te gaan?  
 • Hoe haal je nuttige informatie uit de Monitor de Bibliotheek op school en Bibliotheekmonitor? 

Neem voor meer informatie contact op met José Peijen

Voorwebsite.JPG

Kennisdeling

Mediawijsheid magazine samen spelen met media_0.jpeg

Spijker je kennis bij, doe nieuwe inzichten op en vertaal dat naar je werk. 

16 november: Cubiss Kennisdag - Taal van de Wereld

29 september: Leesoffensief Brabant bijeenkomst Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs.

Meer informatie over het Leesoffensief Brabant.

Publicatie: Het Leesoffensief gesprek

 

 

 

 

 

 

 

Expertise

shutterstock_16461262.jpeg

Vergroot je expertise en vakdeskundigheid met deze interessante bijeenkomsten, e-learnings en Mini-Masterclasses.

E-learning

Kenniskaravaan

 • Kenniskaravaan Van leesbeleid tot leeractiviteit- 21 juni. Verslag en presentatie vind je hier.

Mini-masterclasses
Korte, prikkelende, doelgerichte online sessies waarin je kennismaakt met een (nieuw) thema, of waarin we samen duiken in recent gepubliceerd onderzoek.

 

Netwerk

34937954_s.jpg

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk

Tijdens vaste overlegmomenten bespreken we belangrijke thema’s en die vraagstukken die op dat moment bij jou en je vakgenoten spelen. De specialisten basisonderwijs komen drie keer bijeen tijdens het Provinciaal Vakberaad Jeugd Brabant. Daarnaast vinden een aantal netwerksessies rond het Nationaal Programma Onderwijs plaats.

Provinciaal Vakberaad Jeugd Brabant: 29 maart, 28 juni, 25 november 2021

Sessie Nationaal Programma Onderwijs: 21 april en 19 mei 2021

Thema’s voor voortgezet onderwijs:

 • Strategisch en structureel samenwerken met het voortgezet onderwijs (o.a. acquisitie, relatiemanagement, draagvlak creëren intern en extern). 
 • Het belang van vakoverstijgend werken aan leesbevordering voor docenten. 
 • Hoe vind je aansluiting bij jongeren? Een duik in de leefwereld van jongeren. 
 • Multimediale didactiek ten tijde van (en na) corona.  

Voor meer informatie neem contact op met Mirjan Albers

jongen leesmagazine-1.png

Kennisdeling

31054517_s (1).jpg

Spijker je kennis bij, doe nieuwe inzichten op en vertaal dat naar je werk.

16 november: Cubiss Kennisdag - Taal van de wereld!

Leesoffensief Brabant - op 16 juni vond de bijeenkomst Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het voortgezet onderwijs plaats. Bekijk hier de interviews en achtergrondinformatie.

Meer informatie over het Leesoffensief Brabant.

Expertise

92565485_l (1).jpg

Vergroot je expertise en vakdeskundigheid met deze interessante bijeenkomsten, e-learnings en Mini-Masterclasses. 

E-learning

Kenniskaravaan 

 • Kenniskaravaan-december 2021

Mini-Masterclass

Korte, prikkelende, doelgerichte online sessies waarin je kennismaakt met een (nieuw) thema, of waarin we samen duiken in recent gepubliceerd onderzoek.

 

 

 

Inspiratie 

119443713_s.jpg

Laat je inspireren door onze magazines en publicaties. 

 

Magazine

Netwerk

51981179_s.jpg

Leer van en met elkaar als Bibliotheeknetwerk. 

Nieuwsbrief

Hou je mailbox en onze agenda in de gaten.

2021: digitaal, offline of hybride? 

Cubiss volgt de overheidsvoorschriften. Tot aan de zomer vinden daarom alle events sowieso online plaats. Wij hopen jullie weer te mogen ontmoeten zodra dat weer kan! 

Oproep

Mis je een thema? Wil je iets graag in breder verband bespreken en uitdiepen? Laat het ons weten! We hopen van harte jullie op onze vaste overleggen en op geplande evenementen (digitaal of offline) te ontmoeten!