Marloes de Greef-Pieterse

Wie ben je en wat is je functie bij Theek 5? 

Ik ben Marloes de Greef-Pieterse en werk als adviseur Mens en Organisatie bij de bibliotheekorganisatie Theek 5. In mijn rol adviseer ik leidinggevenden over onderwerpen en vraagstukken met betrekking tot hun medewerkers en ben ik verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van medewerkers. 

Hoe komt diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid terug in jouw functie? 

Diversiteit en inclusie zijn actuele thema's in mijn functie. Als interne kartrekker van dit thema adviseer ik leidinggevenden over diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Waarom heb je je aangemeld voor de werkgroep? 

Ik vind het belangrijk om de samenwerking op te zoeken en in een netwerk te werken. Het afgelopen jaar heb ik mijzelf veel verdiept in dit thema, maar ik kan niet alle informatie zelf tot me nemen. Dus ik ben op zoek naar kennisuitwisseling over dit thema. Het feit dat de werkgroep verschillende functies en expertisegebieden omvat, maakt het extra interessant. 

Waarom vind je diversiteit en inclusie belangrijk op de werkvloer? 

De visie van Theek 5 is: Wij zijn een bibliotheek van, voor en met elkaar. Het is heel erg belangrijk dat elke bezoeker zich thuis voelt bij de bibliotheek. En dat doe je onder andere door de juiste programmering aan te bieden en door toegankelijk te zijn. Je hebt daar wel mensen, zowel betaalde formatie als vrijwilligers, die een afspiegeling zijn van de maatschappij bij nodig om dat voor elkaar te krijgen.  

Op welke manier wordt er aandacht besteed aan DIG op jouw werkvloer? 

Vorig jaar hebben we onze vacatureteksten aangepast zodat ze inclusiever geschreven zijn. Ook hebben we vorig jaar een cultuurmanifest opgesteld. Het onderwerp cultuur staat maandelijks op de agenda bij onze overleggen. We hebben meegedaan aan de pilot Inclusiescan Bibliotheken. Komend jaar willen we meer aandacht geven aan trainingen voor medewerkers en leidinggevenden over samenwerken in diverse teams, neurodiversiteit etc.  

Wat hoop je te bereiken?  

Er is zoveel informatie beschikbaar rondom dit thema. Bijvoorbeeld rondom subsidies alleen al. Het is heel fijn als de werkgroep een plek kan bieden waar bibliotheken alle informatie makkelijk kunnen vinden en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Welke kansen zie je? 

Bewustwording is cruciaal vanwege de blinde vlekken. Ik wil meer in gesprek gaan met mensen om het bewustzijn te vergroten. Ik heb een tijdje terug een goed gesprek gehad met iemand die in een rolstoel zit. En dan gaan er voor mij ook weer werelden open. Voor mij kan het heel logisch zijn dat alles op ooghoogte hangt, maar voor iemand in een rolstoel is dat weer een heel andere ooghoogte. Daar ben je je vaak niet bewust van, tot je met elkaar in gesprek gaat.  

Het opstellen van ons nieuwe beleidsplan hebben we meer met een “DIG-bril” gedaan. Daarnaast willen we een inclusie kalender opstellen en die ook meenemen in de programmering. Ook hopen we volgend jaar een toegankelijkheidsonderzoek te doen. Maar de kansen zitten ook in de kleine dingen. Bijvoorbeeld met het vieren van een verjaardag dat je dan een vegan taart regelt. Of wanneer je een lunch regelt, dat iedereen zelf iets meeneemt vanuit diens eigen cultuur.  

Welke uitdagingen zie je op de werkvloer?  

Bewustwording blijft een grote uitdaging. We omarmen allemaal het belang van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Laten we scherp blijven op onze open houding en onze nieuwsgierigheid, om zoveel mogelijk blinde vlekken te voorkomen. 

Heb je een concrete (kleine) tip waarmee je direct een verschil kan maken? 

Denk niet te groot, maak kleine stappen en ga in gesprek met mensen in de bibliotheek om hun behoeften te begrijpen. Het belangrijkste is om nieuwsgierig te blijven naar de mensen om je heen om zo je perspectief te vergroten. Vroeger was vooral het streven “behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”, maar op dit thema moet je vooral denken “behandel de ander zoals de ander behandeld wilt worden”.