Lisette Bouman

Wie ben je en wat is je functie bij de Bibliotheek West-Brabant?   

Ik ben Lisette, specialist marketing en communicatie bij de Bibliotheek West-Brabant.  

Hoe komt diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid terug in jouw functie? 

Inclusie en toegankelijkheid zijn geïntegreerd in de missie en visie van de Bibliotheek West-Brabant. We werken aan een communicatieplan dat specifiek gericht is op inclusie en toegankelijkheid, inclusief een schrijfwijzer met ook aandacht voor inclusief taalgebruik en toegankelijkheid. We willen ervoor zorgen dat onze communicatie en beelden iedereen aanspreken. 

Inclusie en Toegankelijkheid als thema wordt vaak gezien als abstract of ver van mijn bed. Want hoe pas je dit nu in je dagelijkse werkzaamheden toe? Vanuit communicatie zijn we bezig met het verzamelen van praktische tips rondom diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. Hoe geef je handen en voeten daaraan? We willen dit op intranet op een aparte pagina plaatsen, zodat collega’s dit ook snel terug kunnen vinden. Hierbij geven we een mooi overzicht van mogelijkheden die medewerkers kunnen toepassen in het dagelijkse werk. 

Waarom heb je je aangemeld voor de werkgroep?   

Ik heb me aangemeld voor de werkgroep omdat ik actief op zoek ben naar manieren om concrete invulling te geven aan inclusie en toegankelijkheid. Hoe geven we handen en voeten aan dit thema? En hoe zorgen we voor de kennisuitwisseling tussen bibliotheken? We gaan vanuit de werkgroep ook een kijkje nemen bij andere organisaties die vooroplopen op dit gebied. We willen van hen leren: hoe pakken zij het aan en welke stappen hebben zij genomen?   

Waarom vind je diversiteit en inclusie belangrijk op de werkvloer? 

Bij de Bibliotheek West-Brabant is iedereen welkom en ondersteunen we mensen in hun ontwikkeling, zodat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, hoe oud je bent of welke mogelijkheden of beperkingen je hebt. We ondersteunen mensen met hun persoonlijke ontwikkeling. Vanuit die gedachte streven we ernaar om producten en diensten aan te bieden die aansluiten bij diverse behoeften. We werken aan de bewustwording van collega’s middels training, zodat zij weten hoe ze met verschillende mensen om moeten gaan en hen verder kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarnaast is fysieke en digitale toegankelijkheid ook heel belangrijk, zodat iedereen gelijke kansen heeft om kennis op te halen bij de Bibliotheek West-Brabant. We hebben een pilot met de Koninklijke Bibliotheek gedaan en een eerste stap gezet voor de digitale toegankelijkheid van onze website. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring plaatsen op alle websites. Volgend jaar gaan we hier verder mee aan de slag.  

Op welke manier wordt er aandacht besteed aan DIG op jouw werkvloer?   

We hebben onlangs een training gehad van het externe bureau Radar, een organisatie die gelijke behandeling bevordert en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting. De training richt zich op bewustwording bij collega's, waarbij onderwerpen als diversiteit, inclusie en micro-agressie worden behandeld. Wat is micro-agressie en hoe herken je het? We onderzoeken momenteel de fysieke toegankelijkheid van onze bibliotheken. We streven ernaar dat onze bibliotheek voor iedereen toegankelijk en inclusief is.  

Welke uitdagingen zie je op de werkvloer?  

We hebben de eerste stappen al gezet, maar het is nog een uitdaging om daadwerkelijk in gesprek te gaan met de verschillende doelgroepen. Samenwerking met partners en het opzetten van een maatschappelijk panel zijn daarbij mooie kansen. Het zijn dingen waarvan mensen vaak denken “logisch, dat moeten we doen”, maar tijdsgebrek en versnippering van organisaties maken dat lastig. We moeten openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Maar we moeten ook voor ogen houden dat dit soort dingen tijd kosten en we hier samen stapje voor stapje in vooruit moeten komen.  

Wat hoop je te bereiken?  

Voordat ik in de werkgroep zat, was ik echt op zoek naar hoe andere bibliotheken met dit thema bezig zijn. Maar daar is nog niet zoveel over te vinden. Dus ik hoop praktische tools te vinden die niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor andere organisaties bruikbaar zijn. Door kennis te delen en met vooroplopende organisaties in gesprek te gaan, kunnen we handvatten krijgen om diversiteit en inclusie beter te implementeren. Bibliotheken lopen tegen dezelfde dingen aan, samen komen we sneller vooruit.  

Heb je een concrete (kleine) tip waarmee je direct een verschil kan maken?   

Ga in gesprek met partners en durf vragen te stellen over hoe zij hun doelgroep bereiken. Weet dat je zelf niet altijd de wijsheid in pacht hebt. Dus ga op onderzoek uit en stel de vragen die je hebt. Bewustwording is belangrijk. En daarnaast ook een oproep; heb je zelf een tip vanuit je eigen organisatie? Deel het dan vooral met ons!