Dilâra Tunçel

Wie ben je en wat is je functie de Bibliotheek Eindhoven?   

Ik ben Dilâra en ik werk sinds april bij de Bibliotheek Eindhoven in de functie van publieksmedewerker. Ik ben in mijn functie voornamelijk bezig met de bezoekers en ben een aanspreekpunt voor allerlei vragen in de bibliotheek. 

Hoe komt diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid terug in jouw functie? 

Diversiteit en inclusie zijn dagelijkse thema's in mijn werk, omdat de bibliotheekbezoekers ook divers zijn. Mijn eigen diverse achtergrond speelt hierbij ook een rol.  

Waarom heb je je aangemeld voor de werkgroep?   

Ik merk dat diversiteit en inclusie vaak vergeten worden. Ook zijn er mensen die denken dat ze inclusief zijn, maar dit eigenlijk nog niet echt zijn. Er is behoefte aan meer informatie en het delen van ervaringen, zodat we van elkaar kunnen leren en vooroordelen kunnen verminderen. Dit kan leiden tot een betere basis op dit thema en samenwerking op verschillende vlakken, niet alleen binnen de bibliotheek, maar ook breder in de gemeenschap.  

Waarom vind je diversiteit en inclusie belangrijk op de werkvloer? 

Als bibliotheek zijn wij een weerspiegeling van de maatschappij. Dus iedereen moet zich welkom kunnen voelen bij ons in de bibliotheek. Het is belangrijk dat wij dat op de werkvloer al kunnen laten zien, want dan stralen we dat ook uit richting de bezoekers. 

Op welke manier wordt er aandacht besteed aan DIG op jouw werkvloer?   

We zijn intern gestart met een diversiteitsgroep. We evalueren wat we al doen en wat er kan worden verbeterd. We hebben al enkele stappen gezet zoals aandacht voor communicatie met betrekking tot laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Er werken hier mensen die een andere culturele of religieuze achtergrond hebben, maar ook mensen met neurodiversiteit. Dat laat ook zien dat iedereen bij ons welkom is.  

Wat hoop je te bereiken?  

Ik hoop dat uiteindelijk alle bibliotheken in Brabant een inclusief en divers beleid gaan implementeren. Het liefst zelfs dat het beleidsplan doorgetrokken wordt naar alle bibliotheken. Kennisdeling is hierbij belangrijk, dat kunnen we vanuit de werkgroep op gaan zetten. 

Welke uitdagingen zie je op de werkvloer?  

De verandering gaat heel langzaam, vaak door beperkte tijd en middelen. Het zou ideaal zijn als er meer tijd en middelen beschikbaar waren om hieraan te besteden voor bibliotheken. Nu is dat toch vaak een belemmering voor veel bibliotheken.  

Heb je een concrete (kleine) tip waarmee je direct een verschil kan maken?   

Mijn tip is: implementeer een diversiteit- en inclusiviteitstraining als onderdeel van het onboarding-programma voor medewerkers. Dat kan ook een kleine workshop zijn. Het begint met zelfbewustwording, en dat kan medewerkers helpen hun eigen vooroordelen en blinde vlekken te herkennen.