Experiment & innovatie

Cubiss heeft van de provincie Brabant de opdracht gekregen om met experimenten en innovaties bij te dragen aan structurele beleidsverandering binnen de Brabantse bibliotheken. Hier vind je een overzicht van wat BiebLab Brabant op dit gebied gedaan heeft en welke beleidsveranderingen hebben plaatsgevonden.   

Community Library 

BiebLab werkt vanuit het gedachtengoed van de community library. In bibliotheken draait het al lang niet meer alleen om boeken maar staat de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de samenleving steeds meer centraal. 

De bibliothecaris 

Een nieuwe bibliotheek vraagt om een bibliothecaris die een netwerk kan creëren en weet wat er speelt in de wereld om hem heen. Daarmee vormt de bibliothecaris zelf, en niet het gebouw met boeken, het hart van de bibliotheek. 

Bibliotheekinnovatie 

Hoe kunnen medewerkers van de bibliotheek gebruikers ondersteunen in het beter begrijpen van hun wereld? Deze vraag vormt de basis van al onze innovaties. 

Beleidsverandering 

Sinds 2017 analyseren we de nieuwe meerjarenbeleidsplannen van bibliotheken. Ook kijken we hoe de medewerkers in de bibliotheek ingezet worden.  Zo zien we of en hoe onze experimenten en innovaties in het beleid terugkomen.  Daarin nemen we ook het meerjarenbeleidsplan van de Brabantse Netwerk Bibliotheek (BNB) mee.

Linker kolom

Beleidsoverzicht rond transitie

Een analyse van de meerjarenbeleidsplannen van Brabantse bibliotheken rond de bibliotheektransitie. 

Lees de samenvatting >>

Middelste kolom

Wie werkt er in de bieb

Een personele bezettingsanalyse van Brabantse bibliotheken.

Lees de samenvatting >>

Rechter kolom

BNB actieagenda 

De BNB Actieagenda 2021-2024 is erop gericht om iedereen - van jong tot oud - te hepen met het leren en (blijven) ontwikkelen van de basisvaardigheden die daarvoor nodig zijn. In de Actieagenda 2021-2024 lichten we de vier resultaatgebieden toe en leggen we uit welke acties en concrete resultaten daarbij horen. Vervolgens beschrijven we wat er nodig is om onze plannen tot een succes te maken. We gaan in op samenwerking, rolverdeling en financiële inzet. De infographic laat in een oogopslag zien waarmee we aan de slag gaan. Met 'we’ bedoelen we alle partijen in de Brabantse Netwerkbibliotheek.

Tekst

Inspiratie

We ontwikkelden verschillende middelen die jou helpen om het nieuwe verhaal van de bibliotheek te vertellen.

Documentaires: Community Library

We maakten twee documentairs over de Community Library . De eerste over de zoektocht, de tweede over de impact. 

Bekijk de documentaires >>

Routekaart Community Librarian

Aan de slag gaan met Community Librarianship kan een uitdaging zijn. Onze routekaart is een handvat voor nieuwe Community Librarians. 

Bekijk de routekaart >>

Opleiding community librarian

De post-hbo-opleiding van Cubiss tot Community Librarian bereid je voor op de taak om jouw bibliotheek mee te nemen in haar nieuwe rol. 

Meer over de opleiding >>

Kenniscloud 

Ook dit jaar hebben we weer bibliotheken geïnspireerd en geactiveerd om te gaan werken met KennisCloud. Onder andere door het verzorgen van workshops 'Werken met communities en KennisCloud'. Heb je zelf een vraag of tip over werken met communities? Deel het op KennisCloud.

Naar de KennisCloud >>

HR-trajecten rondom de Community Library

We nemen je mee aan de hand van organisatie- en HR-thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling naar de zogenoemde Community Library / Maatschappelijk educatieve bibliotheek.

Bekijk het stappenplan met inspiratie en ideeën >>

Longreads 

Ook  maakten enkele longreads over actuele thema's die in de bibliotheek spelen. 

Lees de longreads >>

Tekst

Dagelijkse praktijk 

Bieblab Brabant organiseert ook vernieuwing en inspiratie op de werkvloer. Beleid heeft het immers nodig dat er praktische voorbeelden zijn om beleid op te voeren.  

Frisse Denkkracht

Vijf bibliotheken uit Brabant en Limburg gingen in 2020 aan de slag met Frisse Denkkracht sessies.

Meer over Frisse Denkkracht >>

Camouflage 

Het overkomt je als je er niet op bedacht bent: indirect leren. In de publicatie Leren door te camoufleren lees je alles over indirect leren. 

Bekijk de publicatie >>

Luisterfiets

Bewegen en taal, twee belangrijke onderwerpen. Hoe kun je die combineren? Met de Luisterfiets. Een product waarbij je door beweging in aanraking komt met taal. 

Meer over de Luisterfiets >>

Data science

Het analyseren van data kan inzicht geven in bibliotheekgebruikers en hun gedrag. BiebLab is in 2019 en 2020 in dit onderwerp gedoken.   

Lees hier wat we hebben gedaan >>

Samen collectioneren

Hoe kunnen bibliotheken samen collectioneren? 

 

Lees het artikel >>

Privacy

In 2020 is BiebLab volop aan de slag gegaan met het onderwerp privacy. 

Lees het verslag >>

Tekst

Meer informatie?

Meer weten over het thema experiment of één van de voorbeelden op deze pagina? Neem contact op met Lonneke Jans via l.jans@cubiss.nl.