Provinciale en landelijke opdrachtgevers

Samen maken we Brabant slimmer

De provincie Noord‐Brabant hecht veel waarde aan een goed ontwikkeld kennisniveau en taal- en mediavaardigheden van inwoners. Zij investeert in projecten die bijdragen aan een goede toekomst voor Brabant.

Cubiss werkt in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan de versterking van de taal- en mediavaardigheid van Brabanders. Samen met bibliotheken, onderwijs en maatschappelijke partners zorgen we ervoor dat zowel kinderen als volwassenen toegang hebben tot teksten en informatie, toegespitst op het eigen niveau.

We voeren doelgroepgerichte programma’s uit, al dan niet in samenwerking met landelijke partners, zoals Stichting Lezen. Onze activiteiten zijn onder andere gericht op voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid. Cubiss vindt het belangrijk dat iedere Brabander zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen en ontplooien. Zo draagt Cubiss bij aan de ontwikkeling van Brabant. Lees hier meer over de Brabantse projecten.
 

We organiseren transities met onze opdrachtgevers in Limburg

In Limburg vervult Cubiss, in haar rol als provinciale steunorganisatie, de brugfunctie tussen landelijk beleid en de individuele lokale bibliotheken. Deze  verbinding kent twee richtingen: van boven naar beneden en van beneden naar boven. Dit betekent enerzijds lokaal implementeren wat er landelijk ontwikkeld wordt en anderzijds wensen en ervaringen uit de praktijk ophalen en deze omzetten in provinciaal en landelijk beleid.

Door op deze manier naar elkaar toe te bewegen bewerkstelligen we grote transities met elkaar die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van de bibliotheeksector. Zo willen we de doorgaande leerlijn ‘Basisvaardigheden voor 0-101 jaar’ met elkaar neerzetten, in het onderwijs en daarbuiten. Een forse uitdaging, die we graag aangaan!
Lees hier meer over de Limburgse projecten.
 

Landelijke netwerken en opdrachtgevers

Cubiss participeert in verschillende landelijke netwerken. Zo is Cubiss actief lid van de Samenwerkende PSO’s Nederland (SPN), van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en participeert Cubiss in verschillende landelijke netwerken, bijvoorbeeld in de bestrijding van laaggeletterdheid. Zo werken we nauw samen met Stichting Lezen, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen & Schrijven.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.