Digitale geletterdheid in het onderwijs

Alle kinderen en jongeren mediawijs

 

Kinderen groeien op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe technologieën die elkaar razendsnel opvolgen. Een wereld zonder internet hebben ze nooit gekend. Maar dat betekent niet dat ze automatisch goed met al die media en technologieën kunnen omgaan. Net als lezen, schrijven en rekenen moeten ook digitale vaardigheden aangeleerd worden. Hiervoor zullen ouders, scholen, gemeenten en bibliotheken de handen ineen moeten slaan.

Niet voor niks is Digitale Geletterdheid opgenomen in het Masterplan Basisvaardigheden. In 2022 is SLO in opdracht van van het ministerie van OCW gestart om samen met het onderwijsveld concrete en actuele kerndoelen te ontwikkelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Deze conceptkerndoelen van Nederlands en rekenen en wiskunde worden in de zomer van 2023 opgeleverd. De conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid zijn in ontwikkeling.

 

Wij hebben hier een structurele aanpak geformuleerd, gebaseerd op 5 bouwstenen: Visie & Beleid, Informatie & Inspiratie, Professionalisering, Producten & Activiteiten, Monitoring.

 

Bouwsteen 1: Visie en beleid 

Om digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs te geven is visie en beleid nodig. Maar hoe begin je? Cubiss ontwikkelde een aantal handige tools die hierbij helpen. Deze zijn geschikt voor scholen en bibliotheken. 

Totaalaanpak taal en digitale geletterdheid

Wie niet goed is in taal kan ook online niet mee. Daarom is het logisch om digitale geletterdheid te integreren in taalonderwijs.

Naar totaalaanpak taal en digitale geletterdheid >>

Totaalaanpak Mediaopvoeding van het jonge kind 

Bibliotheken spelen een belangrijk rol bij taal- en mediaopvoeding van het jonge kind. Maar hoe pak je dat aan? 

Naar totaalaanpak mediaopvoeding van het jonge kind >>

Samen werken aan digitale geletterdheid

In dit inspiratiedocument lees je hoe digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs kan krijgen. 

Lees het inspiratiedocument  >>

Toekomstscenario's

Cubiss vroeg zes onderwijsspecialisten en twee experts naar hun visie op de digitalisering van het onderwijs. Het resultaat: zes mini-documentaires.  

Naar de mini-documentaires >>, te vinden onder de knop 'lees meer'. 

Grip op de toekomst

Hoe ziet het onderwijs er over 40 jaar uit? We weten het niet precies. Toch kunnen schoolleiders zich nu al voorbereiden op een onbekende toekomst.

Neem een kijkje in de toekomst >>

Brochure voor bibliotheken

Cubiss heeft een brochure gemaakt die bibliotheken helpt om het belang van digitale geletterdheid te onderstrepen.

Naar de brochure >>

Bouwsteen 2: Informatie & Inspiratie

Digitale geletterdheid is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Vandaar dat zowel op school als in de thuissituatie aandacht voor het onderwerp belangrijk is. Per doelgroep bood Cubiss de afgelopen jaren informatie, tips en inspiratie.

Magazines Mediawijs in het onderwijs

In deze onze online magazines over mediawijsheid vind je tips, interviews en inspiratie rondom diverse thema's en doelgroepen. 

Ga naar de magazines >>

Doorgaande lijnen

Deze doorgaande lijnen bevatten informatie, tips en  inspiratie  rondom digitale geletterdheid voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.  Voor leerkrachten en ouders.

Bekijk de doorgaande lijnen >>

Mediaopvoeding 

Cubiss ontwikkelde diverse materialen om mediaopvoeding van het jonge kind structureel onder de aandacht te brengen.

Lees alles over mediaopvoeding >>

Kind op tablet

Digitale geletterdheid en de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school bouwen we voort op een succesvolle aanpak om als onderwijs, bibliotheek, gemeente en ouders/verzorgers nauw samen te werken om ook digitale geletterdheid op school én thuis een plek te geven.

Bekijk de argumentenkaart om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid >>

Bouwsteen 3: Professionalisering

De sterk veranderende mediarijke samenleving stelt nieuwe eisen aan onderwijs- en bibliotheekprofessionals.  Hiervoor ontwikkelde Cubiss verschillende trainingen en tools. 

Beroepsprofielen mediaopvoeding en digitale geletterdheid

Cubiss ontwikkelde samen met de Bibliotheek op school nieuwe beroepsprofielen voor bibliotheekmedewerkers die werken aan mediaopvoeding en digitale geletterdheid.

Naar de beroepsprofielen >>

Teacher Maker Camp

Tijdens Teacher Maker Camp gaan professionals uit de bibliotheek en het onderwijs aan de slag met maakonderwijs. Lees over de ervaringen van een deelnemer.

Meer over Teacher Maker Camp >>

Online informatie zoeken

Hoe ga je slim om met online informatie? Google helpt je prima bij iets opzoeken of bij koopzoeken. Maar informatief zoeken is voor iedereen anders. Vooral voor kinderen is het moeilijk.

Lees hier de blog van Maarten Sprenger >>

Kleintje (digi)taal

Kleintje (digi)taal is een online- en offline mediaopvoedingtraining voor pedagogisch medewerkers. Bibliotheken hebben hierbij een ondersteunde rol.

Meer over Kleintje (digi)taal >>

E-learnings

Cubiss ontwikkelt leerzame e-learnings  voor bibliotheken, het onderwijs en ouders.  Veel onderwerpen komen aan bod. Zoals leesplezier en 
digitale geletterdheid. 

Naar E-learnings >>

Bouwsteen 4: Producten en activiteiten

Cubiss ontwikkelde verschillende educatieve producten en activiteiten. Hiemee gaven we samen met bibliotheken en het onderwijs concreet invulling aan het digitaal vaardig maken van kinderen en jongeren.

Podcast Leesbeesten & Luistervinken

Lezen is niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De kinderboeken podcast Leesbeesten & Luistervinken zorgt voor nog meer leesplezier in de klas.

Meer over de Podcasts >>

De Babbelbox

De Babbelbox geeft je handvatten om met ouders, opvang en basisscholen in gesprek te gaan over mediaopvoeding.

Meer over de Babbelbox >>

MediaQuestie

In 2019 en 2020 maakte Cubiss  iedere een maand een nieuwe MediaQuestie voor VO scholen:  een mediawijze activiteit voor in de klas. 

Meer over MediaQuestie >>

Bouwsteen 5: Monitoring

Maak succes zichtbaar en creëer draagvlak: monitor en evalueer alle inspanningen. Pas activiteiten indien nodig aan, dit zorgt ervoor dat de activiteiten breed worden omarmd.

Mediawijsheid Meter

Met de Mediawijsheid Meter meet je hoe het  ervoor  staat met digitale geletterdheid op jouw school. 

Bekijk de Mediawijsheid Meter >>

Mediaopvoeding Meter

De Mediaopvoeding Meter brengt de aandacht voor en status van mediaopvoeding bij opvang en scholen eenvoudig in kaart.

Bekijk de mediaopvoeding meter >>

Meer weten over digitale geletterdheid?

Mail naar educatie@cubiss.nl