Tekst

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Alle Brabantse kinderen en jongeren mediawijs

Alle Brabantse kinderen en jongeren mediawijs maken. Die opdracht kreeg Cubiss in 2015 van de provincie Noord-Brabant. Met een structurele aanpak gebaseerd op vijf bouwstenen gingen we aan de slag. Op deze pagina vind je een greep uit de resultaten van vijf jaar Vergroten Mediawijsheid. 

Kinderen groeien op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe technologieën die elkaar razendsnel opvolgen. Een wereld zonder internet hebben ze nooit gekend. Maar dat betekent niet dat ze automatisch goed met al die media en technologieën kunnen omgaan. Net als lezen, schrijven en rekenen moeten ook digitale vaardigheden aangeleerd worden. Hiervoor zullen ouders, scholen, gemeenten en bibliotheken de handen ineen moeten slaan.

Tekst

Bouwsteen 1: Visie en beleid 

Om digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs te geven is visie en beleid nodig. Maar hoe begin je? Cubiss ontwikkelde een aantal handige tools die hierbij helpen. Deze zijn geschikt voor scholen en bibliotheken. 

Totaalaanpak taal en digitale geletterdheid

Wie niet goed is in taal kan ook online niet mee. Daarom is het logisch om digitale geletterdheid te integreren in taalonderwijs.

Naar totaalaanpak taal en digitale geletterdheid >>

Totaalaanpak Mediaopvoeding van het jonge kind 

Bibliotheken spelen een belangrijk rol bij taal- en mediaopvoeding van het jonge kind. Maar hoe pak je dat aan? 

Naar totaalaanpak mediaopvoeding van het jonge kind >>

Samen werken aan digitale geletterdheid

In dit inspiratiedocument lees je hoe digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs kan krijgen. 

Lees het inspiratiedocument  >>

Toekomstscenario's

Cubiss vroeg zes onderwijsspecialisten en twee experts naar hun visie op de digitalisering van het onderwijs. Het resultaat: zes mini-documentaires.  

Naar de mini-documentaires >>

Grip op de toekomst

Hoe ziet het onderwijs er over 40 jaar uit? We weten het niet precies. Toch kunnen schoolleiders zich nu al voorbereiden op een onbekende toekomst.

Neem een kijkje in de toekomst >>

Brochure voor bibliotheken

Cubiss heeft een brochure gemaakt die bibliotheken helpt om het belang van digitale geletterdheid te onderstrepen.

Naar de brochure >>

Tekst

Bouwsteen 2: Informatie & Inspiratie

Digitale geletterdheid is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Vandaar dat zowel op school als in de thuissituatie aandacht voor het onderwerp belangrijk is. Per doelgroep bood Cubiss de afgelopen jaren informatie, tips en inspiratie.

Magazines Mediawijs in het onderwijs

In deze onze online magazines over mediawijsheid vind je tips, interviews en inspiratie rondom diverse thema's en doelgroepen. 

Ga naar de magazines >>

Doorgaande lijnen

Deze doorgaande lijnen bevatten informatie, tips en  inspiratie  rondom digitale geletterdheid voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.  Voor leerkrachten en ouders.

Bekijk de doorgaande lijnen >>

Mediaopvoeding 

Cubiss ontwikkelde diverse materialen om mediaopvoeding van het jonge kind structureel onder de aandacht te brengen.

Lees alles over mediaopvoeding >>

Maakonderwijs

Maakonderwijs is leren door te maken. Zie wat Cubiss de afgelopen jaren ontwikkelde voor professionals die met het onderwerp aan de slag willen.

Ga naar maakonderwijs >>

Kansrijk gamen in het basisonderwijs

Maak slim gebruik van de kansen die games  bieden  voor het  basisonderwijs en  werk aan belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden zoals computational thinking,  mediawijsheid en informatievaardigheden. .

Lees meer over kansrijk gamen in het basisonderwijs >>

De weg naar mediawijsheid

Hoe geef je mediawijsheid een structureel plekje in het onderwijs? Leer van de  ervaringen van scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs in Helmond. 

Meer over het onderzoek >>

Tekst

Bouwsteen 3: Professionalisering

De sterk veranderende mediarijke samenleving stelt nieuwe eisen aan onderwijs- en bibliotheekprofessionals.  Hiervoor ontwikkelde Cubiss verschillende trainingen en tools. 

Kleintje (digi)taal

Kleintje (digi)taal is een online- en offline mediaopvoedingtraining voor pedagogisch medewerkers. Bibliotheken hebben hierbij een ondersteunde rol.

Meer over Kleintje (digi)taal >>

E-learnings

Cubiss ontwikkelt leerzame e-learnings  voor bibliotheken, het onderwijs en ouders.  Veel onderwerpen komen aan bod. Zoals leesplezier en 
digitale geletterdheid. 

Naar E-learnings >>

Training multi-mediale didactiek

Je educatieve dienstverlening optimaal inrichten ook als je fysiek niet op school aanwezig kan zijn? Volg dan de training Multimediale didactiek van Cubiss. 

Naar training multi-mediale didactiek >>

Beroepsprofielen mediaopvoeding en digitale geletterdheid

Cubiss ontwikkelde samen met de Bibliotheek op school nieuwe beroepsprofielen voor bibliotheekmedewerkers die werken aan mediaopvoeding en digitale geletterdheid.

Naar de beroepsprofielen >>

Teacher Maker Camp

Tijdens Teacher Maker Camp gaan professionals uit de bibliotheek en het onderwijs aan de slag met maakonderwijs. Lees over de ervaringen van een deelnemer.

Meer over Teacher Maker Camp >>

Online informatie zoeken

Hoe ga je slim om met online informatie? Google helpt je prima bij iets opzoeken of bij koopzoeken. Maar informatief zoeken is voor iedereen anders. Vooral voor kinderen is het moeilijk.

Lees hier de blog van Maarten Sprenger >>

Tekst

Bouwsteen 4: Producten en activiteiten

Cubiss ontwikkelde verschillende educatieve producten en activiteiten. Hiemee gaven we samen met bibliotheken en het onderwijs concreet invulling aan het digitaal vaardig maken van kinderen en jongeren.

Podcasts Leesbeesten & Luistervinken

Lezen is niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. De kinderboeken podcast Leesbeesten & Luistervinken zorgt voor nog meer  leesplezier in de klas.

Meer over de Podcasts >>

De Babbelbox

De Babbelbox geeft je handvatten om met ouders, opvang en basisscholen in gesprek te gaan over mediaopvoeding.

Meer over de Babbelbox >>

Makers on tour

Tijdens Makers on Tour gingen vmbo- en mavoleerlingen aan de slag met echt vraagstukken van Brabantse maakbedrijven.

Meer over Makers on tour >>

Webshop

In onze webshop vind je allemaal producten rond 
ontdekken en maken, 
zoeken en vinden en de digitale wereld.  

Naar de webshop >>

MediaQuestie

In 2019 en 2020 maakte Cubiss  iedere een maand een nieuwe MediaQuestie voor VO scholen:  een mediawijze activiteit voor in de klas. 

Meer over MediaQuestie >>

MediaB@ttle

In 2016 en 2017 werd de MediaB@ttle uitgezonden op Omroep Brabant . Een educatief programma waarin jongeren hun kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van media testten.

Meer over MediaB@ttle >>

MediaLab festival

In 2016 en 2017 maakten leerlingen en leerkrachten spelenderwijs kennis met ICT, techniek en mediawijsheid tijdens het Medialab festival. Een interactieve en digitale speeltuin en bron van inspiratie en verwondering. 

Meer over het MediaLab festival >>

Tekst

Bouwsteen 5: Monitoring

Maak succes zichtbaar en creëer draagvlak: monitor en evalueer alle inspanningen. Pas activiteiten indien nodig aan, dit zorgt ervoor dat de activiteiten breed worden omarmd.

Mediawijsheid Meter

Met de Mediawijsheid Meter meet je hoe het  ervoor  staat met digitale geletterdheid op jouw school. 

Bekijk de Mediawijsheid Meter >>

Mediaopvoeding Meter

De Mediaopvoeding Meter brengt de aandacht voor en status van mediaopvoeding bij opvang en scholen eenvoudig in kaart.

Bekijk de mediaopvoeding meter >>

Instructie Impactmeting

De Instructie Impactmeting helpt leerkachten uit groep 7/ 8 om de impact van hun onderwijsinspanningen in beeld te brengen en het verhaal achter de cjjfers te vertellen.

Bekijk de Instructie Impactmeting >>

Tekst

Meer weten over digitale geletterdheid?

Mail naar educatie@cubiss.nl