Digitaal Leiderschap 

De samenleving maakt een digitale transformatie door 

Een groeiende kloof ligt op de loer tussen burgers die wel kunnen deelnemen aan de digitale maatschappij en burgers die dat niet kunnen. Tegelijkertijd brengt deze nieuwe digitale wereld ons ook veel.  

Zo zorgt de inzet van kunstmatige intelligentie, robots en nanotechnologie ervoor dat we sprongen maken in de wetenschap én in ons dagelijkse leven. Waar de industriële revolutie eeuwen nodig had om tot volledige doorwerking te komen, doet de digitale revolutie dat in een paar decennia.  

Digitale leiders gezocht...! 

Dat betekent dat de veranderingen die organisaties doormaken niet alleen te maken hebben met snelle technologische veranderingen, maar ook met culturele, sociale en economische veranderingen. En de veranderingen gaan in razend tempo. 

Om organisaties succesvol te transformeren naar het digitale tijdperk of nieuwe netwerksamenleving, zijn er ‘digitale leiders’ nodig. Digitale leiders met een visie op al deze aspecten waarbij digitalisering niet als apart onderdeel wordt gezien maar volledig is geïntegreerd. 

Digitaal Leiderschap

Het is vooral belangrijk om samenhang te zien en de juiste keuzes te maken met oog voor de mens. Dit is zowel relevant voor de bibliotheken en hun medewerkers als voor burgers. 

Cubiss begeleidt bibliotheken in deze transitie 

We bieden ondersteuning bij het verankeren van digitaal burgerschap en digitaal leiderschap in het beleid, bedrijfsvoering, de programmering en het aanbod van bibliotheken. En ook begeleiden we bibliotheken bij de ontwikkeling van een duurzame strategie rond de uitdagingen binnen de digitale wereld.  

Contact 

Eens van gedachte wisselen over digitaal burgerschap of digitaal leiderschap? Neem contact op met Mirjan Albers (Brabant).