De leesbevorderaar van de toekomst 

Kinderen en jongeren laten uitgroeien tot gemotiveerde, leesvaardige volwassenen gaat niet vanzelf. Hierbij is de hulp nodig van een volwassene. Dat betekent dat je als ouder of verzorger goed toegerust moet zijn. En ook is er een sleutelrol weggelegd voor de leesprofessional. De basis daarvoor wordt gelegd in de opleidingen van de professionals. 

Leesplezier en leesvaardigheid 

De Bibliotheek op school streeft naar een sterke leescultuur op school. De aanpak voor het beroepsonderwijs is gericht op aankomende pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten en docenten. De focus ligt op het bevorderen van het leesplezier en de leesvaardigheid, bij henzelf en bij de kinderen en scholieren aan wie zij les gaan geven. 

Een student die plezier heeft in (voor)lezen en het boekenaanbod kent, is later van onschatbare waarde voor zijn of haar leerlingen. Samen met bibliotheken en het beroepsonderwijs investeren we in de leesbevorderaar van de toekomst! 

De leesbevorderaar van de toekomst

Meer informatie? Bel gerust! 

Brabant
Mirjan Albers (mbo)
Renske Jongejan (hbo)

Limburg
Leanne Vroomen