De Bibliotheek op school vmbo 

Je kunt niet lang genoeg doorgaan met (voor)lezen! Het legt een basis waar kinderen en jongeren een leven lang profijt van hebben. Met het programma de Bibliotheek op school vmbo zet je in op leesbevordering en taalstimulering. Cubiss helpt hieraan uitvoering te geven.

Door structurele samenwerking tussen vo-scholen en de openbare bibliotheek komt er in de dagelijkse wereld van jongeren aandacht voor lezen. Leesplezier staat hierbij centraal. De Bibliotheek op school vmbo is een landelijke en bewezen aanpak om deze samenwerking structureel vorm en inhoud te geven.  

Samen werken aan leesplezier en digitale vaardigheden van jongeren 

Het doel is om de leesmotivatie van leerlingen te vergroten, hun taalontwikkeling te verbeteren en ze digitaal vaardiger te laten worden. Voor vmbo-scholen is de taalontwikkeling van leerlingen vaak een bron van zorg. Veel vmbo-leerlingen hebben een beperkte beheersing van de Nederlandse taal.   

Taalvaardigheid op het vmbo is een belangrijke voorwaarde om de opleiding met succes af te ronden en door te stromen naar een vervolgopleiding of werk. 

Cubiss begeleidt de leesmediaconsulenten (vo) in bibliotheken bij basisvaardigheden zoals taal, digitale geletterdheid en burgerschap, door ze te informeren, inspireren en professionaliseren. Zodat de leesmediaconsulenten op hun beurt in staat zijn een cruciale en onmisbare bijdrage te leveren aan de taal-, lees- en mediaontwikkeling van jongeren én hun docenten! 

Met de Bibliotheek op school vmbo werk je samen aan het vergroten van het leesplezier en de digitale vaardigheden van jongeren voor de toekomst van morgen.  

Contact 

Meer informatie? Mail of bel met Mirjan Albers (Brabant) of Leanne Vroomen (Limburg).