Case 3: Bibliotheek Midden-Brabant – meten van sociaal toegevoegde waarde

Bibliotheek Midden-Brabant heeft het creëren van sociaal toegevoegde waarde als belangrijkste doelstelling opgenomen in het beleidsplan 2016-2019, getiteld ‘Aangenaam Kennis Maken’. Het is de missie van Bibliotheek Midden-Brabant om de wereld van mensen groter te maken, om te komen tot een sterk Midden-Brabant. Daartoe zijn vier resultaatsgebieden gedefinieerd: we maken mensen zelfredzamer – we bieden talenten de ruimte – we verbinden mensen met elkaar – we zijn letterlijk dichtbij.

Directeur/bestuurder Herman Horst lichtte de doelstellingen kort toe en deelde een lastige vraag: “Om te weten wat we bereiken en aan te tonen wat onze toegevoegde waarde en maatschappelijke betekenis is, is het nodig om te meten. Hoe kunnen we onze middelen daarvoor zo goed en efficiënt mogelijk inzetten?”

Lankes signaleert een tegenstrijdigheid. “Politici willen graag data, ze voelen zich daar comfortabel bij. Vervolgens worden bibliotheken ‘aangevallen’ op het feit dat ze boeken verzamelen en uitlenen, want tegelijkertijd hechten politici veel waarde aan innovatie. Waarop bibliotheken zich weer haasten om te vertellen dat ze volop bezig zijn met vernieuwing. Maar hoe we dat zichtbaar maken? If we present numbers the way we used to do, without a narrotive… Het gaat om het onderliggende verhaal en de betekenis. Deel resultaten dus op een ándere manier”, luidt het dringende advies van Lankes. “Zorg dat politici onderdeel zijn van de innovatie. Bibliotheken zijn de ogen en oren van de overheid; wij kunnen inspelen op de actuele vragen! Viewing yourself as a government service, will help.” Hoewel het verhaal dus belangrijk is, blijven data ook van belang, aldus Lankes: “Zorg ervoor dat je medewerkers het belang inzien van het verzamelen van data. Maak keuzes door prioriteiten te stellen en meet die prioriteiten. En: durf je gebruikers te bevragen en zorg ervoor dat gebruikers je informatie terug kúnnen geven.”

 https://www.bibliotheekmb.nl/