Case 1: Bibliotheek Rotterdam – community 14- tot 27-jarigen

Zoals in alle grote(re) steden speelt ook in Rotterdam typische ‘grotestedenproblematiek’ met diverse maatschappelijke vraagstukken. De stad kent een hoog percentage ongeletterdheid, een relatief hoge werkloosheid en armoede, een gemiddeld laag opleidingsniveau en meer dan 175 verschillende nationaliteiten. Bibliotheek Rotterdam besloot zich te gaan richten op een relatief nieuwe doelgroep: jongeren / jongvolwassenen tussen de 14 en 27 jaar. Een groep die zich normaliter verre houdt van culturele instellingen en de bibliotheek, maar Bibliotheek Rotterdam is ervan overtuigd dat ze deze doelgroep kan helpen bij hun vragen en problemen.

Paul Adels, manager markt- en productontwikkeling bij Bibliotheek Rotterdam vertelde dat de bibliotheek er al aardig in slaagt om de doelgroep 14-27-jarigen te bereiken. Tijd voor de volgende stap. “Hoe creëren we een actieve, levendige community, waarin de bibliotheek deel uitmaakt van de community van deze groep? Wetend dat de doelgroep uit veel subgroepen bestaat en de middelen beperkt zijn. We hebben al veel pizzasessies georganiseerd om te achterhalen wat deze doelgroep bezighoudt”, voegde Paul Adels toe aan zijn vraag. Hij kreeg direct een wedervraag. “Hoe is deze doelgroep tot stand gekomen? De range 14 tot 27 jaar is té groot”, aldus Lankes. “Een 27-jarige gaat niet om met 14-jarigen en 14-jarigen gaan niet om met volwassenen; hun werelden zijn te verschillend. Ze kunnen echter wel samenwerken. Ga na waar een match is, zodat je ze een taak kunt geven. Samenwerken aan een gemeenschappelijk doel zorgt voor binding; werken aan een volwaardige taak geeft een gevoel van waardering.”

Lankes gaf een helder stappenplan mee:

1. Identificeer de grote groep en verdeel ze in subgroepen. Naar leeftijd, waar ze wonen, etc.

2. Onderzoek waar de doelgroep over praat. Hoe ervaart de doelgroep zijn school, baan, leven… Het mindmappen van gesprekken kan daarbij helpen. (‘Vraag nóóit wat ze van de bibliotheek vinden!’, waarschuwde Lankes met een knipoog.)

3. Is er een overeenkomst tussen hetgeen de bibliotheek doet en wat in de subgroepen leeft? (En kán de bibliotheek er iets aan bijdragen? Dat moet je je ook afvragen. ‘The library is part of the answer, school is part of the answer, et cetera’).

4. Welke taken kun je de subgroepen geven? Is er een mogelijkheid om mensen uit de ene subgroep te koppelen aan de andere subgroep? Kan een 24-jarige een 14-jarige ergens bij helpen?

Hoe je je budget in dit proces bewaakt?

a. Stimuleer participatie door mensen uit de community.
b. ‘Partner, partner, partner!’ Zoek actief de samenwerking met derden.

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl
https://www.rijnbrink.nl/