141626852_s.jpgDe aanpak van het Coronavirus: iedereen doet mee!

Het Coronavirus stelt ons voor een uitdaging, die we vooral samen moeten aangaan. Het creëren van rust om zorgvuldig na te denken en ruimte om met elkaar op de juiste manier te acteren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

De door het Rijk genomen maatregelen in de aanpak van het Coronavirus hebben ook voor Cubiss en haar dienstverlening gevolgen.

Bijeenkomsten & ontmoetingen

Tot 1 september zijn bijeenkomsten die vergunningsplichtig zijn of waarvoor een meldplicht geldt, verboden. De bijeenkomsten die Cubiss organiseert vallen hier niet onder. Per 1 juni zijn kleine bijeenkomsten tot 30 personen weer toegestaan en vanaf 1 juli geldt dit ook voor bijeenkomsten tot 100 personen. Cubiss kiest er echter zoveel mogelijk voor om tot 1 september geen fysieke bijeenkomsten te organiseren. En ook medewerkers van Cubiss zullen tot die tijd vooralsnog geen fysieke bijeenkomsten of vergaderingen bijwonen.

Per geplande bijeenkomst zoeken we naar nieuwe data en tijdstippen, dan wel naar andere manieren om de activiteit tóch door te laten, bijvoorbeeld online. Onder agenda vindt u per activiteit meer informatie. Deelnemers van deze bijeenkomsten en events worden hierover tijdig op de hoogte gesteld.

Voorlopig ontvangen wij op kantoor bij Cubiss, zowel in Tilburg als Heerlen, géén bezoek. Uiteraard zijn onze medewerkers wel gewoon aan het werk, vanuit huis. Afspraken en overleggen gaan wat ons betreft zoveel mogelijk door. Niet fysiek, maar via telefoon, via beeldbellen (Starleaf, FaceTime, Teams e.d.) en/of via mail. Uiteraard hebben we hier vooraf overleg over.

Logistieke dienstverlening

Nu de bibliotheken per 11 mei weer open zijn, is de reguliere dienstverlening weer hervat. Om de de opstart te vergemakkelijken bieden we hierbij desgewenst maatwerk. Mail hiervoor naar logistiek@cubiss.nl of bel met Hens Koreman, coördinator Logistiek.

Het landelijk interbibliotheciar leenverkeer (IBL) wordt vanaf 15 juni weer opgestart. Het IBL-V reserveringssysteem (provinciaal- en landelijk reserveringssysteem voor boeken die bij je eigen bibliotheekorganisatie niet beschikbaar zijn) is nog niet vrijgegeven. Zodra hier veranderingen in plaatsvinden informeren we u hierover.

Leveringen webshop

Bestellingen plaatsen in onze webshop is natuurlijk gewoon mogelijk. Verzending van bestellingen vindt eens per week plaats, op iedere maandag. Dit alles uiteraard met in achtneming van de landelijke maatregelen. 

Online dienstverlening

Hoe hou je in deze tijd van fysiek afstand houden, toch contact? Samenwerken, samen leren, samen ontspannen. Samen met bibliotheken ontwikkelde Cubiss Iedereen doet mee, online!; dé site met tips, uitleg en advies om elkaar online te treffen en goed samen te werken.

En neem ook eens een kijkje in onze geheel vernieuwde shop, met producten voor in de bibliotheek, de klas, het kinderdagverblijf en thuis. 

Vragen of knelpunten?

Heeft u vragen of een uitdaging waar u even geen antwoord op hebt? Wij denken graag met u mee. Neem contact op met Egid van Houtem, Hans Hooft, Sheila Schuijffel of Eva van Roosmalen. Wij fungeren graag als klankbord of denken met u mee over mogelijke oplossingen.