Drie sleutels tot aantrekkelijk werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid

Uit de recent uitgevoerde arbeidsmarktanalyse van de VOB die inzicht geeft in de arbeidsmarktontwikkelingen en -knelpunten, blijkt dat zowel medewerkers als werkgevers het belangrijk vinden om veel aandacht te schenken aan duurzame inzetbaarheid. Deelonderwerpen als langer doorwerken, aantrekkelijk werkgeverschap, en het werven en behouden van (jonge) medewerkers hebben topprioriteit volgens de ondervraagden.

De juiste medewerker vinden, binden en houden

Ook laat deze sectoranalyse zien dat de uitstoom van pensioengerechtigden de komende vijf jaren maar liefst 12% zal zijn. Werkgevers verwachten dat het lastig zal zijn om juist die medewerkers te werven, op te leiden en te behouden die in staat zijn om de nieuwe brede cultureel maatschappelijke rol te kunnen vervullen. Andere arbeidsmobiliteitsvraagstukken op korte en lange termijn zijn ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties, de hoge werkdruk (35% ervaart werkstress) en het gebrek aan loopbaanmogelijkheden.

Voorwaarden voor een succesvolle aanpak

Volgens David Bul, adviseur bij Cubiss, zijn er drie voorwaarden om deze personele en organisatievraagstukken in de bibliotheek tot een succes te maken:

  • Steeds samen het goede gesprek voeren over realistische doelen en toekomstverwachtingen, waardoor medewerkers kunnen ervaren en vertellen wat hun  toegevoegde waarde is.
  • Werken aan onderling vertrouwen tussen bibliotheek en medewerker én tussen medewerkers onderling, waardoor ieder in het team zich (deel)eigenaar voelt van de oplossing en het resultaat.
  • De bibliotheek weet wat er nodig is om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor die medewerkers die in de nabije toekomst nodig zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten van de mogelijkheden van Cubiss om je hierbij te helpen, neem dan contact op met David Bul voor een vrijblijvende afspraak. Ook kun je hier meer lezen over dit onderwerp.