BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart voor baby’s. Naast baby’s richt BoekStart zich nu op dreumesen en peuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Na een pilot in 2011 werd BoekStart in de kinderopvang in april 2012 officieel landelijk gelanceerd. Landelijk zijn er inmiddels meer dan 100 basisbibliotheken die over de 800 kinderopvanglocaties begeleiden.

BoekStart in de kinderopvang houdt onder meer in:

  • in samenwerking met de Bibliotheek wordt gezorgd voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang
  • in samenwerking met de Bibliotheek wordt een startcollectie geschikte boekjes opgebouwd
  • de deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd
  • ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de Bibliotheek
  • voorlezen krijgt een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan in het beleid
  • er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk. Behalve aan de Bibliotheek valt te denken aan jeugdgezondheidszorg en gemeente.