Boeken en verhalen een plek geven op de bso

Na een hele dag letters op school, ook nog lezen op de buitenschoolse opvang (bso)? Ja, want hoe vaker kinderen lezen hoe beter het is voor hun taalontwikkeling. Drie kinderopvangorganisaties in de gemeente Loon op Zand doen daarom mee aan een uniek project om leesplezier te bevorderen. Te weten Mikz kinderopvang, Stichting KMB en Kanti kinderopvang.

Lees hier de hele publicatie

De Bibliotheek Midden-Brabant bedacht het project Leesavontuur. De gemeente maakt het mogelijk door een financiële bijdrage. Gemeente en bibliotheek richtten zich bij leesbevordering tot nu toe vooral op peuters en scholen. “Door het stimuleren van leesplezier te verbreden naar de bso, hopen we nog meer te kunnen bijdragen aan de taalvaardigheid van kinderen”, zegt beleidsmedewerker onderwijs en onderwijshuisvesting Bianka Smeets van de gemeente.

Speelse manier

workshop koken.jpgVanaf half november gaan zes bso’s in Loon op Zand en Kaatsheuvel met het project aan de slag. Het Leesavontuur duurt ongeveer tien weken.

De bedoeling is dat kinderen op een speelse, bijna ongemerkte manier lezen en met boeken kennismaken. “Bijvoorbeeld door het gebruiken van een recept tijdens een workshop koken”, aldus relatiemanager Ank Joosen van de bibliotheek.

“Kinderen zijn niet verplicht om mee te doen, maar worden wel enthousiast gemaakt”, zegt manager Sansin Yilmaz van Kinderopvang KMB. De bso moet voor hen zoveel mogelijk voelen als vrije tijd. Maar de ervaring leert dat de meeste kinderen bij KMB altijd zin hebben in leuke projecten. De kinderopvangmanager is erg blij met het project: “Taal is en blijft de basis van alles.”

dolfje weerwolfje.jpgDuizend woorden

“Door dagelijks een kwartier te lezen, leren kinderen duizend extra woorden per jaar”, zegt Goswin Konings. Ze werkt bij Cubiss Brabant, die het project ondersteunt. Cubiss draagt eraan bij dat medewerkers van de bso, ook na het project, lezen blijven stimuleren. Ouders kunnen die stimulans eveneens bieden. Daarom worden zij zoveel mogelijk bij het Leesavontuur betrokken.

Meer weten?

Neem contact op met José Peijen, adviseur bij Cubiss.