7
juli
2020
dinsdag 7 juli 2020 / 09:30 tot 11:00, online/digitaal

Werksessie Vrijwilligersbeleid (digi)Taalhuis

In het netwerk van de (digi)taalhuizen zijn bibliotheken met hun partners betrokken. Vaak wordt er in dit netwerk gewerkt met (taal)vrijwilligers maar wie is verantwoordelijk voor deze vrijwilligers? Met wie hebben ze een overeenkomst en door wie worden ze geïnformeerd en gewaardeerd? Wat hebben de vrijwilligers nodig en wie faciliteert dat?
In deze werksessie onderzoeken we het gezamenlijke belang van vrijwilligersbeleid en wat hierbij van belang is op basis van het keurmerk Goed Geregeld. Ook kijken we naar de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor ((digi)taal)vrijwilligers.
 

Doelgroep 

De werksessie is vooral bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en (digi)taalhuiscoördinatoren van de Limburgse bibliotheken en de netwerkpartners van deze (digi)taalhuizen.  

Programma  

Het wordt een online werksessie waarbij de volgende sprekers aan het woord komen. Mocht je meer uit deze werksessie willen halen, nodig dan ook vooral samenwerkingspartners van jouw (digi)taalhuis uit. Ook zij kunnen kosteloos aansluiten

  • Interview met Willem-Jan de Gast, expert op het thema Versterking Vrijwillige Inzet, over uitgangspunten voor samenwerking tussen de diverse partners en de rol van de coördinator en de verhouding met partners. Willem-Jan is ook aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

  • Interview met Daphne Habets, docent NT2 Vista college en vrijwilligerscoördinator coalitie laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland, over haar rol als coördinator, ervaring met de samenwerkingspartners en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de werving en begeleiding vrijwilligers. Ook geeft ze tips en tops.

  • Uitleg en meer informatie over het keurmerk Goed Geregeld en wat van belang is voor de organisatie.

  • Met elkaar verkennen welke (toekomstige) kennis en/of vaardigheden een coördinator nodig heeft en ook de vrijwilligers.

Mocht je zelf ideeën hebben over een thema, geef dat dan gerust aan bij de aanmelding. We bekijken dan of en op welke manier we dit kunnen inpassen in het programma. 

Stamtafels en werksessies 2020  

Deze werksessie stond gepland op 23 september maar is verplaatst naar 7 juli. Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Sluit aan!

Wil je meer weten over de werksessie en hoe jij een belangrijke rol in kan spelen in het vrijwilligersbeleid? Meld je aan via onderstaand formulier. Taalhuizen bevinden zich in een netwerk daarom is ook va belang dat een netwerkpartner aansluit. Vraag of zij/hij zich ook aanmeldt via deze link. 

Meer informatie - tips 

Heb je al vragen of goede tips? Neem contact op met Ivette Sprooten of Hans Klink

Locatie

Deze bijeenkomst is digitaal.

Inschrijven voor dit evenement

Welke collega of samenwerkingspartner neem je mee? Zorg dat ze zich aanmelden!