7
juli
2020
dinsdag 7 juli 2020 / 09:30 tot 11:00, online/digitaal

Werksessie Vrijwilligersbeleid (digi)Taalhuis

In het netwerk van de (digi)taalhuizen zijn bibliotheken met hun partners betrokken. Vaak wordt er in dit netwerk gewerkt met (taal)vrijwilligers maar wie is verantwoordelijk voor deze vrijwilligers? Met wie hebben ze een overeenkomst en door wie worden ze geïnformeerd en gewaardeerd? Wat hebben de vrijwilligers nodig en wie faciliteert dat?
In deze werksessie onderzoeken we het gezamenlijke belang van vrijwilligersbeleid en wat hierbij van belang is op basis van het keurmerk Goed Geregeld. Ook kijken we naar de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor ((digi)taal)vrijwilligers.
 

Doelgroep 

De werksessie is vooral bedoeld voor vrijwilligerscoördinatoren en (digi)taalhuiscoördinatoren van de Limburgse bibliotheken en de netwerkpartners van deze (digi)taalhuizen.  

Programma  

Het wordt een online werksessie waarbij de volgende thema’s worden besproken. Het exacte programma volgt nog (dus houdt dit agenda-item in de gaten). 

  • Vrijwilligersbeleid in het algemeen en de rol van de vrijwilligerscoördinator (interview met deskundige). 
  • Thema’s die van belang zijn bij (gezamenlijk) vrijwilligersbeleid en hoe je hiermee aan de slag kunt. 
  • Informatie over deskundigheidsbevordering en waar deze beschikbaar is. 

Mocht je zelf ideeën hebben over een thema, geef dat dan gerust aan bij de aanmelding. We bekijken dan of en op welke manier we dit kunnen inpassen in het programma. 

Stamtafels en werksessies 2020  

Deze werksessie stond gepland op 23 september maar is verplaatst naar 7 juli. Kijk voor alle geplande Stamtafels op onze website

Sluit aan!

Wil je meer weten over de werksessie en jij een belangrijke rol in kan spelen in het vrijwilligersbeleid? Meld je aan via onderstaand formulier. Taalhuizen bevinden zich in een netwerk daarom is ook va belang dat een netwerkpartner aansluit. Vraag of zij/hij zich ook aanmeldt via deze link. 

Meer informatie - tips 

Heb je al vragen of goede tips? Neem contact op met Ivette Sprooten of Hans Klink

Locatie

Deze bijeenkomst is digitaal.

Inschrijven voor dit evenement

Welke collega of samenwerkingspartner neem je mee? Zorg dat ze zich aanmelden!