4
oktober
2022
dinsdag 4 oktober 2022 / 10:00 tot 12:30, Bibliotheek Venlo

Werken met de Monitor BoekStart en de Bibliotheek op school - 4 oktober 2022

  

Doelgroep

Iedereen is welkom. We nodigen in het bijzonder de onderwijsspecialisten po en vo uit.

Doel en inhoud

In de meerjarige samenwerking BoekStart en de Bibliotheek op school (po en vo) is de Monitor een belangrijke bouwsteen. Jaarlijkse doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten en vastgelegd in een lees- en mediaplan. In deze workshop voor (startende) onderwijsspecialisten en leesconsulenten die niet eerder met deze monitor hebben gewerkt lopen we het monitorproces door. Zowel het beleid als de organisatie van de monitor komt aan bod. Waarom en hoe zet je de monitor in? Hoe motiveer ik kinderopvangorganisaties en scholen om mee te doen? Hoe analyseer ik de monitorresultaten en wat leveren ze op? Hoe voer ik het gesprek over de monitorresultaten met mijn partners? Deze workshop wordt verzorgd door José Peijen (Cubiss) met medewerking van Nicolien de Pater (contactpersoon monitor bij St. Lezen).

Vragen/tips

Heb je vragen of tips? Neem dan contact op met José Peijen.

Locatie

Bibliotheek Venlo | Begijnengang 2 | 5911 JL Venlo

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement