8
november
2021
maandag 8 november 2021 / 14:00 tot 16:00, Online

Webinar ‘Vraaggericht werken met anderstaligen'

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeentes krijgen dan de regie over de inburgering van nieuwkomers. Bibliotheken kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  

Bibliotheken hebben een mooi aanbod voor anderstaligen, maar zouden meer mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Dat blijkt uit onderzoek dat het ITTA recentelijk in opdracht van de KB en Het Begint met taal uitvoerde. Door meer vraaggericht te werken bereik je een grotere, meer diverse groep anderstaligen. Het aanbod staat dan niet meer centraal, maar de leervraag.  

Leerdomeinkaarten 

Om bibliotheken hierbij te helpen zijn acht leerdomeinkaarten ontwikkeld, zie dit voorbeeld. Deze specifieke leerdomeinkaart helpt het aanbod in kaart te brengen voor een anderstalige die de taal wil leren om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Andere leerdomeinkaarten gaan onder andere over opvoeding, digitale vaardigheden en inburgering en naturalisatie.

Webinar 

Voor bibliotheken die benieuwd zijn naar deze leerdomeinkaarten organiseert de werkgroep Inburgering & Integratie op 8 november van 14:00-16:00 uur het webinar ‘Vraaggericht werken met anderstaligen’. Tijdens dit webinar zullen we meer vertellen over het de conclusies van het onderzoek. Ook komen bibliotheken die al stappen hebben gezet in het vraaggericht werken en/of al met de leerdomeinkaarten aan de slag zijn aan het woord. Het belooft een dynamische, open bijeenkomst te worden waarin we het hebben over wat nodig is om echt vraaggericht te kunnen werken.  

Geïnteresseerd?  

Meld je aan voor het webinar via deze link

Vervolg

Dit webinar is een eerste introductie in het vraaggericht werken met anderstaligen. In 2022 komt er een vervolg. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen meedoen aan een verdiepende training ‘leren werken met de domeinkaarten’ en komen in aanmerking voor een pilot ‘vraaggericht werken met anderstaligen’ van de KB. 

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Tirza de Fockert (tirza.defockert@kb.nl).

We zien je graag op 8 november! 

De landelijke werkgroep integratie (KB, Het begint met Taal, Probiblio, Rijnbrink, Cubiss, Fers)

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met: