05
september
2023
dinsdag 05 september 2023 / 15:00 tot 16:30 , Online

Webinar trends met impact op de toekomst van de bibliotheek
 

VOOR DIT WEBINAR VOLGEN SPOEDIG NIEUWE DATA; 5 EN 7 SEPTEMBER VERVALLEN.

 

WE ZETTEN HET INSCHRIJFFORMULIER WEER OPEN ZODRA NIEUWE DATA BEKEND ZIJN

 

Vanuit het project Samen groeien in Brabant organiseren we twee dezelfde webinars rondom trends en ontwikkelingen op macroniveau. Denk hierbij aan politiek, economie, cultuur en technologie.
We maken inzichtelijk welke impact en effecten deze trends hebben op de toekomst van de bibliotheek
. Samen kijken we 
hoe we kunnen voorsorteren op deze ontwikkelingen. Door tijdens de webinar van macroniveau in te zoomen naar micro, maken we het klein en halen het dichtbij de bibliotheek.

Sluit online aan op één van de genoemde data en laat je informeren en inspireren.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor MFO- en bibliotheekmedewerkers die deelnemen aan het project Samen groeien in Brabant. Het webinar is daarnaast interessant voor collega's die geïnteresseerd of bezig zijn met het klantgericht ontwerpen. Denk aan marketing en communicatie, programmamakers, front-office, functioneel beheer. Iedereen is welkom!

Heb jij een collega voor wie dit ook interessant is? Stuur deze uitnodiging vooral door.  

Ben jij erbij?

Het webinar wordt twee keer in dezelfde opzet aangeboden. De nieuwe data hiervoor volgen spoedig.

Hou deze website in de gaten!
 

Achtergrondinformatie

Het project Samen groeien in Brabant loopt in 2023 en 2024 en wordt bekostigd door de Provincie vanuit incidentele gelden. De volgende overkoepelende projectdoelstellingen zijn geformuleerd:

  • Samen bouwen aan expertise, kennis en kunde op het gebied van gezamenlijke klantbenadering.
  • Nieuwe waardeproposities ontwikkelen en deelbaar maken. 
  • Executiekracht en begeleiding vanuit Cubiss bij het implementeren van trajecten en projecten rondom gezamenlijke klantbenadering. 
  • Samenwerking stimuleren tussen bibliotheken en het leggen van verbindingen met landelijke ontwikkelingen rondom gezamenlijke klantbenadering door o.a. kennisdeling. 

Samen met de Brabantse bibliotheken doorlopen we meerdere stappen binnen dit project:

  • Stap 1: datamining om twee kansrijke groeidoelgroepen in kaart te brengen door middel van een segmentatiematrix. 
  • Stap 2: doelgroepkeuze met het MT en tijdens de workshop ‘Spelers plotten’ brengen we het mesoniveau van de lokale organisatie in kaart. In de workshop brengen we het ecosysteem van de bibliotheekorganisatie voor de twee gekozen doelgroepen in kaart. Hiernaast informeren en inspireren we over trends op macroniveau tijdens de webinar. 
  • Stap 3: business model en doelgroep in beeld. We brengen het microniveau van de organisatie in kaart door middel van een SWOT-analyse. Hierna brengen we doelgroep in kaart door middel van een Empathy map en volgt er een workshop waar de Business Model bouwstenen centraal staan. 
  • Stap 4: ontwerpen en innoveren. Tijdens deze stap genereren we ideeën voor experimenten vanuit het Business Model. We brengen in kaart welke raakvlakken er zijn met lopende projecten. Hierna maken we op basis van een Effort/Gain matrix een keuze voor experimenten. Deze experimenten werken we uit in testkaarten.
Bekijk agenda-overzicht >>