04
oktober
2022
dinsdag 04 oktober 2022 / 13:30 tot 14:30 , Online

Webinar Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Vanaf eind 2024 krijgen Nederlandse gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de Gezinsaanpak. Dat gemeenten deze rol pakken is belangrijk: de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners.

Met een presentatie van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid laat projectleider Boudewijn van de Lecq tijdens deze online bijeenkomst zien hoe gemeenten worden voorbereid op hun regierol en hoe belangrijk de bibliotheken daarbij zijn. Hierbij komen de verschillende fasen van het project aan de orde en zal er worden stilgestaan bij de pilotgemeenten.
Sluit online aan op dinsdagmiddag 4 oktober en je bent weer helemaal op de hoogte.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bibliotheekdirectie en -managers en beleidsmakers uit Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. 
Neem vooral je gesprekspartners bij de gemeente mee!

Willen jullie ter voorbereiding alvast op bijgaande padlet de vragen invullen? Zet daarbij je naam en de organisatie/de gemeente(n) met wie je in je werkgebied al aan de gang bent rond de gezinsaanpak.

 

Foto: Andrew Neel

Bekijk agenda-overzicht >>

Locatie

Online