30
augustus
2018
donderdag 30 augustus 2018 / 09:30 tot 12:30, Cubiss, Mercator 1, Sittard

Voorkomen en bestrijden laaggeletterdheid

In deze bijeenkomst staan de verbinding preventie-curatie centraal. Gastspreker is Marie-Anne Raaijmakers, bekend van Kunst van Lezen. Zij vertelt ons meer over de resultaten van het onderzoek ‘Geletterdheidsnetwerken’.

Laaggeletterdheid wordt veelal binnen het gezin tussen de generaties overgedragen. Deze cyclus van laaggeletterdheid moet doorbroken worden. De specialisten jeugd en volwassenen, die zich met deze problematiek bezighouden, kunnen elkaar versterken. In deze bijeenkomsten gaan we de kansen daartoe met elkaar verkennen. Het wordt een ochtend vol inspiratie en concrete aanknopingspunten voor je eigen werksituatie.

Marie-Anne Raaijmakers gaat in op landelijke en lokale ontwikkelingen en licht het onderzoek ‘Geletterdheidssnetwerken’ toe. We gaan ook zelf aan de slag, zodat jij en je collega samen een eerste (of verdere) aanzet kunnen maken tot het gezamenlijk inzetten van jullie expertises. Neem daarom ook je collega mee (collega jeugd en collega volwassenen). Deze bijeenkomst is een gezamenlijke activiteit van de Limburgse projecten ‘Participatie en zelfredzaamheid’ en ‘Jeugd en onderwijs’.

Wat

Themabijeenkomst Voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid

Wie

Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten vroegschoolse educatie en primair onderwijs en consulenten taalhuis of volwasseneneducatie. Neem je iemand mee? Vraag of hij/zij zich zelf even zelf aanmeldt.

Waar

Cubiss, locatie Sittard, Mercator 1

Datum en tijd

Donderdag 30 augustus 2018 van 09:30 uur tot 12:30 uur

Programma

1. Welkom
2. Verbinding curatie-preventie: gezamenlijke verkenning / door Marie-Anne Raaijmakers (Kunst van Lezen)

Marie-Anne gaat in op de verbinding tussen preventie en curatie op het terrein van laaggeletterdheid waarbij de focus ligt op laagtaalvaardige ouders. Ervaringen van twee verkenningstrajecten bij bibliotheken die binnen hun eigen organisatie en binnen hun eigen geletterdheidsnetwerk werken aan deze verbinding, komen aan bod.

3. Pauze
4. Enkele highlights m.b.t. de landelijke bijeenkomst Laaggeletterdheid: Voorkomen en Bestrijden 17 mei jl. / door Andrea Driesse (Cubiss)
5. Subsidiemogelijkheden en plannen Cubiss / door Elly Cuijpers en Marjan Middelkoop (beiden Cubiss)
6. Een actieve verkenning / door Marie-Anne Raaijmakers
7. Afronding

Aanmelden

Aanmelden kan niet meer.  De bijeenkomst is vol. 

Locatie

Cubiss, Mercator 1, Sittard

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.