29
september
2021
woensdag 29 september 2021 / 15:00 tot 17:15, Online

Logo LOB.PNG

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs

Woensdag 29 september van 15:00-17:15 uur (online)   

De bijeenkomst van 29 september is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

 • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het primair onderwijs
 • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
 • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille primair onderwijs die actief zijn in beleidsmatige functie
   

Meld je nu aan

Programma

In deze vervolgbijeenkomst bekijken we met zoveel mogelijk partners welke vervolgstappen nodig zijn. Met welke concrete acties en initiatieven kunnen we werken aan veranderingen of verbeteringen binnen die keten. Hierbij benut iedere partner haar expertise en rol.
Op de bijeenkomst van 29 september kunt u het volgende verwachten:   

 • Kennisdeling over leesbevordering en de waarde van rijk leesonderwijs. 
 • Sprekers die vanuit verschillende perspectieven ingaan op de ketenaanpak en het belang van borging. 
 • Sprankelende praktijkvoorbeelden vanuit de ketenaanpak 

We zijn verheugd alvast de presentator van de middag en de eerste sprekers te kunnen onthullen:

Programma

De presentatie is in handen van mediapedagoog Freek Zwanenberg, een ervaren docent en spreker met kennis van de ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. 

 • Vanaf 14.45: Digitale inloop.
 • Welkom en presentatie van de relevante onderzoekscijfers.
 • Joanneke Prenger, taalexpert bij het landelijk expertisecentrum voor het curriculum (SLO), gaat in op de urgentie voor een gezamenlijke aanpak en de rol van deze ketenaanpak binnen het vergroten van leesmotivatie.
 • Onderwijsadviseur Martijn Hensgens en onderwijsinspecteur Herman Franssen reflecteren samen op de cijfers en ontwikkelingen rondom leesmotivatie bij kinderen. Welke veranderingen en samenwerkingen zijn er nodig?
 • CultuurPuntAltena zet via de tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief in op bewustwording bij leerkrachten en op het vergroten van het leesplezier bij jongens. Coördinator Educatie Marieke Vos vertelt over de aanpak, de samenwerking met het onderwijs, en hoe zij samen optrekken om via de gemeente structurele financiering voor leesbevordering geborgd te krijgen. Daarvoor zet CultuurpuntAltena onder andere dit filmpje in.
 • De uitdagingen én oplossingen binnen een ketenaanpak worden besproken met Nicole van Son (bestuursvoorzitter van onderwijsstichting INOS), Gertjan Endedijk (directeur-bestuurder van de Nieuwe Veste) en Anneke Oonincx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs van de gemeente Breda). Ook de Netwerkagenda komt ter sprake, de acties en doelen die tussen de overheidslagen en het bibliotheekstelsel zijn vastgelegd. 
 • De Bibliotheek Eindhoven voert het project Samen Thuis in Taal uit op een groot aantal basisscholen. Met deze succesvolle samenwerking tussen bibliotheek en basisscholen bereiken ze niet alleen de kinderen, maar ook laagtaalvaardige ouders. Geeske Kanters, beleidsondersteuner van de Bibliotheek Eindhoven, en Esther de Poorter, Taalnetwerkcoördinator bij Gemeente Eindhoven, vertellen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en hoe ze wordt geborgd.
 • Uiteraard ontbreekt Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant niet om een prikkelende bijdrage te geven.

Wanneer?

Woensdag 29 september van 15:00 tot uiterlijk 17:15 uur, online.

Aanmelden

Meld je nu aan via onderstaand aanmeldformulier. 

Leesoffensief Brabant:

Volwaardige deelname aan de samenleving voor alle kinderen en jongeren in Brabant!

Locatie

Online

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement