29
september
2021
woensdag 29 september 2021 / 15:00 tot 17:15, Online

Logo LOB.PNG

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs

Woensdag 29 september van 15:00-17:15 uur (online)   

De bijeenkomst van 29 september is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het primair onderwijs
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille primair onderwijs die actief zijn in beleidsmatige functie
     

Meld je nu aan

Programma

Op de bijeenkomst van 29 september kunt u het volgende verwachten:   

  • Kennisdeling over leesbevordering en de waarde van rijk leesonderwijs. 
  • Sprekers die vanuit verschillende perspectieven ingaan op de ketenaanpak en het belang van borging. 
  • Sprankelende praktijkvoorbeelden vanuit de ketenaanpak 

In deze vervolgbijeenkomst bekijken we met zoveel mogelijk partners welke vervolgstappen nodig zijn. Met welke concrete acties en initiatieven kunnen we werken aan veranderingen of verbeteringen binnen die keten. Hierbij benut iedere partner haar expertise en rol.

Wanneer?

Woensdag 29 september van 15:00 tot uiterlijk 17:15 uur, online.

Aanmelden

Meld je nu aan via onderstaand aanmeldformulier. 

Leesoffensief Brabant:

Volwaardige deelname aan de samenleving voor alle kinderen en jongeren in Brabant!

Locatie

Online

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement