24
november
2021
woensdag 24 november 2021 / 15:00 tot 17:15, Online

Logo LOB.PNG

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het hbo (lerarenopleiding/pabo)

Woensdag 24 november in de middag

De bijeenkomst van 24 november is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het hbo, lerarenopleiding, pabo
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille hbo, lerarenopleiding, pabo die actief zijn in beleidsmatige functie

Programma

Volgt.

Wanneer?

Woensdagmiddag 24 november, juiste tijden volgen.

Aanmelden

Over enkele weken plaatsen we een aanmeldformulier waarmee je je kunt aanmelden. 

Leesoffensief Brabant:

Volwaardige deelname aan de samenleving voor alle kinderen en jongeren in Brabant!

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement