24
november
2021
woensdag 24 november 2021 / 15:00 tot 17:15, Online

Logo LOB.PNG

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het hbo (lerarenopleiding/pabo)

Woensdagmiddag 24 november 2021

De bijeenkomst van 24 november is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, MT-leden, adjunct-directies, afdelingsleiders en beleidsmedewerkers, taalexpert, opleidingscoaches, POS-coördinatoren, docenten die actief werken aan het curricullum
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille hbo

Programma

Onder leiding van Boudewijn van der Lecq, adviseur Leesoffensief Brabant, komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord, waaronder:

Nus Waleson, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Marcel Lemmen, lid College van Bestuur, Hogeschool de Kempel 
Zij gaan in gesprek over de Brabantse strategische aanpak met betrekking tot lezen op het hbo. Is lezen en leesplezier voldoende opgenomen in het curriculum van het hbo? In hoeverre zijn de studenten toegerust om op hun stageschool en in hun verdere carriere bezig te gaan met leesmotivatie?

Mariëlle Heesters, lid Lectoraat Leerkracht en Docent Nederlands Pabo, Avans Hogescholen
Margriet Smits, lerarenopleider Fontys Hogescholen
Katinka de Croon, specialist gelijke onderwijskansen, meertaligheid, taal- en leesontwikkelend opleiden, Fontys Hogescholen
Zij nemen ons mee in sprankelende praktijkvoorbeelden en pilots die worden uitevoerd om leesbevordering en leesplezier op de lerarenopleiding en de pabo te stimuleren.

Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant, zorgt voor een prikkelende uitsmijter.

Het uitgebreide programma volgt!

Wanneer?

Woensdagmiddag 24 november, 15.00 - 17.15 uur.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand inschrijfformulier.
Je ontvangt na inschrijving automatisch een bevestigingsmail. Als je deze niet gekregen hebt, kijk even in je spambox. 

Leesoffensief Brabant:

Volwaardige deelname aan de samenleving voor alle kinderen en jongeren in Brabant!

Locatie

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement