15
februari
2022
dinsdag 15 februari 2022 / 20:00 tot 22:15, Online

Logo LOB.PNG

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in de kinderopvang - dinsdagavond 15 februari 2022

De bijeenkomst is een vervolg op een eerdere algemene aftrap ‘Wij doen mee(r)’ die online plaatsvond op 22 april. De aftrap sloten we af met de belofte om samen – bibliotheken, onderwijs en gemeente - lokaal of regionaal aan de slag te gaan met het thema leesbevordering en leesplezier.  

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van de kinderopvang
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille kinderopvang die actief zijn in beleidsmatige functie

Programma

Onder leiding van Boudewijn van der Lecq, adviseur Leesoffensief Brabant, komen sprekers vanuit verschillende partijen binnen de keten aan het woord. Met informatie vanuit het landelijk perspectief, focus op de strategische aanpak binnen Brabant en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Frank Lammers, ambassadeur van het Leesoffensief Brabant zorgt voor een pakkende uitsmijter. 

Sabine Hunnius (directeur van het Baby and Child Research Center) gaat in op het effect van taakaanbod op het babybrein.

Ellen Monteban (beleidsadviseur Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en pedagoog) en Adriaan Langendonk (manager leesbevorderingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school) zijn van de partij.

Om de strategische Brabantse aanpak te duiden schuiven in ieder geval Anneke Oonincx (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs bij de gemeente Breda) en Lianne Knobel (accountmanager Strategie en beleid bij de Nieuwe Veste) en Marjolein Goossens (regiomanager Kober kinderopvang) aan.

Inspirerende voorbeelden komen onder andere van Marloes van den Berg (community librarian en BoekStartcoach bij Huis73), die haar ervaringen deelt met het babyleesoffensief. Daarnaast vertelt Sander Pommé (directeur Humankind) en José Lenders (beleidsmedewerker Pedagogiek en Kwaliteit bij Humankind) over de verankering van het taalbeleid bij Humankind

Wanneer?

Dinsdagavond 15 februari 2022.

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. 

Leesoffensief Brabant:

Volwaardige deelname aan de samenleving voor alle kinderen en jongeren in Brabant!

Locatie

Inschrijven voor dit evenement