10
december
2020
donderdag 10 december 2020 / 09:00 tot 11:00, online

VOL: Trainingstraject Multimediale didactiek

 

Let op: deze training is vol.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mirjan Albers.

 

Speciaal voor Limburgse bibliotheken biedt Cubiss de training Multimediale didactiek aan. Zo kan jij je educatieve dienstverlening optimaal inrichten. Ook nu je even niet fysiek aanwezig kan zijn op scholen. 

Half maart 2020 sloten alle scholen in Nederland de deuren, in de strijd tegen het coronavirus. Afstandsonderwijs werd het nieuwe normaal. Dat ging in veel gevallen best goed. De focus lag vaak vooral op het gebruik van online tools, maar online lesgeven vraagt ook om andere didactische vaardigheden.

Een online tool maakt nog geen goede les

Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs. Er zijn heel veel online tools die helpen om online onderwijs te organiseren. Ze bieden allerlei nieuwe mogelijkheden. Maar je moet ze wel op een didactisch verantwoorde manier inzetten. Want met alleen een leuke tool heb je nog geen goede les.

Nieuwe manier van werken

Bibliotheken moeten hun collectie dus op een andere manier aanbieden en de activiteiten online vormgeven. Scholen hebben ook behoefte aan advies over het verstandig gebruik van tools, mediawijsheid in de klas en digitale vaardigheden. Het is dus belangrijk dat ook lees(media)consulenten zich verdiepen in multimediale didactiek. Zeker als de coronacrisis nog een tijdje aanhoudt.

Voor wie?

De training is bedoeld voor lees(media)consulenten in het primair onderwijs van Limburgse bibliotheken. 

Doel training

Tijdens deze trainingssessies leert de lees(media)consulent onder meer dat er gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden ten aanzien van het type leeractiviteit, de didactische strategie en de inrichting van de online leeromgeving.

Programma

In een serie van 4 werksessies gaan we samen met een expert onder andere in op de volgende thema’s:

  • Pedagogisch didactisch handelen en leergedrag van leerlingen
  • Digitale didactiek en online lesgeven
  • Productontwikkeling nieuwe stijl
  • Digitale tools en digitaal arrangeren
  • Communiceren, motiveren en samenwerken
  • Kennisoverdracht, kennisconstructie en coachen

Trainingsduur en studiebelasting

  • 4 werksessies  
  • 2 uur voorbereidings- en verwerkingstijd, afhankelijk van achtergrond en ervaring.

Kosten

Deze training wordt kosteloos aangeboden aan Limburgse bibliotheken.

Data (ovv)

Sessie 1 - 10 december 9.00-11.00 uur (online)
Sessie 2 - 14 januari 9.30-11.00 uur (online)
Sessie 3 - 2 februari 9.30-11.30 uur (online)
Sessie 4 - 9 februari (indien mogelijk fysiek) 9.30-11.30 uur

Deelnemers

Maximaal 12 deelnemers. 

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden, de training zit vol.

Locatie

Online

Meer weten?
Neem contact op met: