11
november
2020
woensdag 11 november 2020 / 09:30 tot 12:00, Online

Training Samenwerken in een netwerk

Bibliotheken werken steeds meer in netwerkverband samen met partnerorganisaties. Denk aan de (digi)Taalhuizen en de IDO’s. Het professioneel organiseren van samenwerken in een (taal)netwerk vereist nieuwe vaardigheden van (bibliotheek)medewerkers en managers. Vaardigheden rond het formuleren van een inspirerend perspectief, het mobiliseren van mensen en het bewerkstelligen van daadkracht. Er moet oog zijn voor het krachtenveld tussen de partners en eventuele tegengestelde belangen. En aandacht voor de relatie en elkaars doelen. Tijdens de training 'Samenwerken in een netwerk' bespreken we deze vaardigheden. Na het volgen van de training ben je beter toegerust op het vormgeven van het samenwerkingsproces en het voorkomen of opheffen van stagnaties.

Op verzoek van een aantal bibliotheekmedewerkers organiseren we een digitale training op 11 november 2020 van 9:30 tot 12:00 uur. De deelnemers ontvangen een link voor een Zoom-meeting.

De digitale variant van de training is een ingekorte versie. Samen met de deelnemers bespreken we aan het eind van de bijeenkomst of er vervolgbijeenkomst wenselijk is.

Locatie

Online

11 november 2020

9:30 tot 12:00 uur

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement

Welke collega of samenwerkingspartner neem je mee? Zorg dat ze zich aanmelden!