29
november
2023
woensdag 29 november 2023 / 9:30 tot 12:30 , Cubiss Tilburg

Training Privacy in het IDO - 29 november 2023

Let op: deze training zit vol. Mocht je interesse hebben in de inlooptraining Privacy in het IDO, neem dan contact op met David Bul.

 

Het is belangrijk dat de medewerkers in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) de informatie van de deelnemende partijen aan de Manifestgroep goed weten te vinden en zich kunnen inleven in de klant. De IDO-medewerker is tenslotte wegwijzer en doorverwijzer. Vandaar dat er meerdere trainingen worden aangeboden.

Inhoud van deze training

Bezoekers delen vaak privacygevoelige informatie waarmee de medewerkers correct mee om dienen te gaan. De bibliotheek heeft daarvoor haar AVG- en privacy-richtlijnen vastgelegd in een privacy-protocol. Tijdens de training gaan we in gesprek over de IDO-praktijkervaringen van de deelnemers rondom privacy. We bespreken de interne afspraken over AVG en privacy en de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Daarnaast staan we stil bij de landelijke ontwikkelingen en de privacy-richtlijnen én de wet- en regelgeving rondom privacy en hoe dit de deelnemers helpt in het dagelijkse werk.
De privacy training heeft de volgende leerdoelen;

  • meer begrip, inzicht en bewustzijn kweken van de problematiek en jouw handelen bij privacy gevoelige IDO vragen
  • de privacy afspraken en -werkwijze bespreken en aanscherpen komen tot een eenduidige handelswijze
  • samen oefenen met privacy gevoelige casuïstiek aan de hand van praktijk voorbeelden

Bedoeld voor

Bibliotheekmedewerkers en vrijwilligers uit Brabant en Limburg die het IDO bemensen, die deze training nog niet gevolgd hebben. 

Bijzonderheden

  • Deze training kan alleen gevolgd worden als de basistraining met bijbehorende e-learning afgerond is. 
  • De bijeenkomst vindt plaats bij Cubiss in Tilburg.
  • We houden de groep klein voor maximale aandacht.
  • Deelname aan deze training wordt betaald vanuit het project Basisvaardigheden.
  • Zijn er meerdere medewerkers die deze training willen volgen? Neem dan contact op met je Cubiss IDO-contactpersoon om de mogelijkheid te bespreken om een training bij jouw bibliotheek te organiseren.

Interesse?

Neem dan contact op met David Bul.

Vervolgtrainingen en meer informatie

In 2023 bieden we drie IDO-trainingen (basis, privacy en a la carte) ook via inloop aan. Kijk voor alle data en meer informatie op de pagina Deskundigheidsbevordering IDO. Ook in 2024 worden deze trainingen voor individuelen georganiseerd.

Bekijk agenda-overzicht >>