19
mei
2021
woensdag 19 mei 2021 / 15:30 tot 19:00, Brightlands Smart Service Campus Heerlen

Symposium: Meer plezier en succes in de overgang van po naar vo

Op woensdag 19 mei 2021 nemen we je tijdens dit symposium mee in het belang van taal en digitale geletterdheid als basis voor een soepele overgang van po naar vo. Hoe kan de samenwerking tussen bibliotheek en school daarin waardevol(ler) zijn? Levert onderwijs dat zich specifiek richt op 10-14 jarigen meer op voor het kind? Welke data over taalvaardigheid in Limburg pleit ook voor inzet op een soepele overgang van po naar vo?

Op internet is ontzettend veel informatie verzameld. Maar als je niet voldoende leesvaardig bent, is het vinden én begrijpen van die informatie problematisch. De huidige maatschappij is niet alleen maar online. Juist de koppeling tussen taal en digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker.

Sprekers

De eerste sprekers zijn al bekend:
Prof. dr. Trudie Schils - Universiteit Maastricht met inzichten uit onderzoek en praktijk naar 10-14 onderwijs / overgang po-vo
Sanne Pijnenburg - Bibliotheek Venlo projectleider Plek 3

Voor wie

Voor directies, educatiemanagers en -specialisten van bibliotheken. Voor directies en leerkrachten primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Bijzonderheden

Datum: woensdag 19 mei 2021
Tijd: 15.30-19.00 uur inclusief soep en broodjes
Locatie: Brightlands Smart Service Campus Heerlen

Aanmelden en vragen

Binnenkort kun je je via deze pagina aanmelden. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Mirjan Albers.

Achtergrond

Uit onderzoek blijkt dat schoolsucces en gezondheid nog steeds afhankelijk zijn van de achtergrond van leerlingen. Denk hierbij aan opleiding van de ouders, inkomen van de ouders, moedertaal en etniciteit. Kinderen van ouders met financiële problemen en een lager inkomen hebben bijvoorbeeld een grotere kans op voortijdig schoolverlaten. Op dit moment is de aanpak rondom voortijdig schoolverlaten door alle betrokken partijen wisselend. Samenwerking is noodzakelijk om dit te voorkomen. Elk kind moet mee kunnen doen op het gebied van taal en digitale geletterdheid. Geef kinderen meer regie over hun schoolloopbaan door eigenaarschap te vergroten.

Taal en digitale geletterdheid hebben daarbij ook positieve invloed op de (mentale) gezondheid van kinderen, zoals in september ook weer aangetoond is op het congres van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. (link toevoegen)

Rol van de bibliotheek

Een goede eerste stap is inzet op het beheersen van de traditionele leesvaardigheden. Dit bereik je door goed vakmanschap van de leerkracht en docent. Ook de bibliotheek draagt hieraan bij door inzet op leesmotivatie onder andere via Boekstart en De bibliotheek op School. De samenwerking van de bibliotheek met het basisonderwijs verloopt al soepel, maar de structurele aanpak van leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs moet nog groeien.

Juist in de overgang van po naar vo zijn er veel veranderingen voor leerlingen; op fysiek, sociaal-emotioneel niveau maar ook wisselen van school en manier van leren. Het doortrekken van de leeslijn via de bibliotheek kan een belangrijk houvast zijn voor leerlingen.

 

Locatie

Brightlands Smart Service Campus Heerlen
Smedestraat 2
6411 CR Heerlen

Meer weten?
Neem contact op met:

Inschrijven voor dit evenement